1. Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần và điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định hiện nay?

Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần và điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định hiện nay ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Xin chào luật sư, luật sư trả lời giúp e vấn đề này ạ: e tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm8 tháng với mức lương như sau: năm 2012 đóng được 4 tháng mức lương 2.247.000. Năm2013 đóng 1 năm mức lương 2.698.000. Năm 2014 đóng 1 năm mức lương 3.247.000. Năm 2015 đóng 4 tháng mức lương 3.711.000 em đã nghỉ việc được một năm và không tham gia bảo hiểm. Giờ em muốn rút bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được chi trả là bao nhiêu với mức lương và thời gian tham gia đó? mong luật sư tính giúp em, em xin cảm ơn!

Trả lời:

Về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định trong Nghị định 115/2015/NĐ-CP nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội như sau:

" Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Hồ sơ, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 109 và các Khoản 3, 4 Điều 110 của Luật Bảo hiểm xã hội."

Theo đó thì trong trường hợp của bạn, bạn chỉ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần nếu bạn đã nghỉ việc được 1 năm và không tham gia bảo hiếm xã hội nữa thì bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Về mức hưởng thì được xác định như sau:

- Trước năm 2014 thì bạn đóng bảo hiểm được 1 năm 4 tháng thì theo quy định tại khoản 4 điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì khoảng thời gian này được tính như sau:

" 4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần."

Theo đó 4 tháng của bạn sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Với 1 năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì bạn sẽ được hưởng 1,5 bình quân mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Từ năm 2014 trở đi số năm bạn đóng bảo hiểm xã hội là 1 năm 8 tháng, trong đó 8 tháng lẻ của bạn sẽ được tính là 1 năm. 2 năm này bạn sẽ được hưởng 2 tháng bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của những năm sau năm 2014

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

" 2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội

_______________________________

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

>> Tham khảo ngay: Rút tiền bảo hiểm xã hội ở đâu ? Nơi làm việc hay nơi cư trú ?

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

2. Tư vấn về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần?

Tư vấn về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Chào luật sư. Hiện em có thắc mắc như sau cần trợ giúp của luật sư: Trước đây em có đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm 8 tháng, sau đó em nghỉ việc tại công ty cũ 1 thời gian khoảng hơn 1 năm không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, sau đó em làm việc tại công ty mới và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục cho tới nay.

Vậy sau này nếu em muốn nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thì được tính như thế nào? Nghĩa là sẽ tính theo % tiền đóng bảo hiểm xã hội những tháng gần đây nhất hay sao ạ? Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào ?

Trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội tại khoản 2 Điều 60 quy định:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn căn cứ vào quy định trên để xác định cụ thể chế độ của mình.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hệ số trượt giá điều chỉnh tiền lương tính bảo hiểm xã hội một lần được xác định như thế nào ?

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

3. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Thưa luật sư: Em đã nghỉ việc được 7 năm bây giờ em muốn thanh toán tiền bảo hiểm xã hội được không ạ? Em xin cảm ơn !

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội quy định bảo hiểm xã hội một lần:

Ngoài ra, tại Điêu 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội một lần

Theo đó, nếu thuộc vào các trường hợp được liệt kê trong các điều luật trên thì bạn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Pháp luật chỉ quy định sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà không quy định thời gian tối đa sau khi nghỉ việc là bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vì vậy, sau khi nghỉ việc 7 năm nhưng nếu đủ điều kiện như trên thì bạn có thể làm hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần đến cơ quan bảo hiểm xẫ hội nơi trước đây bạn tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo đó, hồ sơ bao gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB).

3. Tùy từng trường hợp bổ sung một trong các loại giấy tờ sau:

3.1.Trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

3.2. Trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

3.3. Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

3.4. Đối với người ra nước ngoài để định cư: Bản dịch tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?

4. Mức hưởng, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Thưa luật sư, tôi xin hỏi về mức hưởng và hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tôi đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng từ 2012 đến 2013 (giai đoạn trước năm 2014) thì chế độ hưởng thế nào ?
Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty luật Minh Khuê.

Thứ nhất, căn cứ Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã nghỉ việc 01 năm và trong thời gian này bạn không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ hai, về mức hưởng, căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 :

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Như vậy, bạn đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng từ 2012 đến 2013 (giai đoạn trước năm 2014), do đó mức hưởng của bạn sẽ là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách tính bình quân tiền lương tháng để hưởng trợ cấp một lần

Thứ ba, về hồ sơ. Căn cứ Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.

Như vậy, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm giấy tờ sau:

+) Sổ BHXH;

+) Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu 14-HSB).

Bên cạnh đó, bạn mang theo sổ hộ khẩu/sổ tạm trú và chứng minh nhân dân (bản chính).

>> Xem thêm:  Rút BHXH một lần khi đóng bảo hiểm được 4 tháng ?

5. Mất giấy quyết định thôi việc thì có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không?

Thưa luật sư, Mình đóng bảo hiểm xã hội ở công ty A được 2 năm 6 tháng và sau đó đóng tiếp tục vào công ty B 1 năm 2 tháng. Kể từ ngày thôi việc công ty B đến nay đã hơn 12 tháng. Dự định nộp sổ bảo hiểm xã hội nhưng kiểm tra lại giấy tờ thì bị mất giấy quyết định thôi việc của công ty. Vậy làm gì để nhận được tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội trong trường hợp này. Nếu giấy tờ hoàn tất mình sẽ nhận tiền trợ cấp vào thời gian nào kể từ ngày đăng ký?

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã nghỉ việc được một năm (12 tháng). Hiện tại, bạn muốn hưởng "trợ cấp bảo hiểm xã hội". Theo chúng tôi hiểu, khoản tiền trợ cấp mà bạn muốn hưởng ở đây là tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 8 nghị định 115/2015/NĐ-CP có bổ sung trường hợp:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;...

Về hồ sơ hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần, Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:...

Theo quy định trên, chỉ đối với trường hợp "ra nước ngoài định cư" hoặc bị "bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60" mới cần các giấy tờ chứng minh. Còn đối với trường hợp của bạn, "sau 1 năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì bạn chỉ cần chuẩn bị: Sổ bảo hiểm xã hội và đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Quyết định thôi việc không phải là giấy tờ buộc phải có.

Về thời gian được nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm:  Ưu đãi xã hội là gì ? Chế độ ưu đãi xã hội mới nhất theo quy định của pháp luật ?

6. Xin được tư vấn luật bảo hiểm xã hội một lần như thế nào ?

Xin chào luật sư. Tôi có 2 việc mong luật sư giải đáp thứ nhất: năm nay tôi 34 tuổi,tôi có thai được 2 tuần. Nay tôi muốn mua bảo hiểm xã hội để khi sinh được giảm chi phi sinh đẻ. Tôi dự kiến sinh mổ. Vậy tôi mua bảo hiểm xã hội sau khi biết mình có thai thì đến lúc sinh tôi có được giảm chi phí sinh đẻ không?
Thứ hai: tôi có tham gia bảo hiểm bắt buộc được 3 năm 8 tháng và đã dừng đóng từ tháng 11 năm 2013. Nay tôi không có khả năng tham gia đóng tiếp. Tôi đang làm đơn để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm một lần không. Mong luật sư trả lời sớm. Tôi đang băn khoăn vấn đề thứ nhất vì tôi hỏi thì có nhiều ý kiến được và không được?

Trả lời:

Về vấn đề mua bảo hiểm y tế sau khi biết mình có thai:

Theo khoản 2, Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội

"2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, khi đang mang thai tuần thứ 2 bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội thì tới ngày sinh bạn đã đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Bạn được hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ bây giờ. Việc bạn mua bảo hiểm sau kh biết mình có thai hông ảnh hưởng tới việc hưởng chế độ thai sản này.

Về vấn đề thanh toán hiểm một lần:

Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ thông tin việc bạn còn làm việc tại hay đã nghỉ việc nên chúng tôi chưa thể tư vấn chính xác cho bạn. Chúng tôi mặc định bạn đã nghỉ việc

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần

"b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;"

Bạn có thể làm hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần nếu bại đã nghỉ việc đủ thời gian là một năm.

>> Luật sư trả lời: Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động ?

Mọi vướng mắc pháp lý về giải quyết vấn đề bảo hiểm xã hội vui lòng gọi: 1900.6162 để được luật sư, luật gia, Chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình của Công ty luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp trực tuyến.

Rất mong nhận được sự hợp tác !

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Rút bảo hiểm khi nghỉ việc thì cần những giấy tờ gì ?