Kính chào Luật sư. Tôi xin có mọt câu hỏi như sau, mong Luật sư giải đáp. Tôi có một mảnh đất nông nghiệp đã sử dụng 5 năm, nay muốn chuyển mục đích sử dụng sang thành đất thổ cư. Luật sư hãy giúp tôi cách tính tiền sử dụng đất ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai Công ty luật Minh Khuê.

Tính tiền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Nội dung trả lời

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu về cho Luật Minh Khuê. Theo thông bạn đã gửi, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

Nội dung trả lời

>> Xem thêm:  Hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất ?

 

 
 
Căn cứ Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

"Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức."

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

"b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Như vậy, nếu đất của bạn là đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng thì khi chuyển sang đất ở tiền sử dụng đất được tính theo công thức: Diện tích đất chuyển mục đất x mức chênh lệch (giá đất ở với giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích)

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

 
 
 

>> Xem thêm:  Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai ? Đối tượng tính tiền sử dụng đất được quy định như thế nào ?