1. Quy định về các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính

Pháp luật quy định những tình tiết tăng nặng gồm:

1) Vi phạm có tổ chức;

2) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm trong cùng lĩnh vực;

3) Xúi giục, lôi kéo người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị phụ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần vi phạm;

4) Vi phạm trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác;

5) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm;

6) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt hoặc đang chấp hành quyết định xử lí vi phạm hành chính;

7) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt.

>> Xem thêm:  Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính là gì ?

2. Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự ?

Những văn bản hướng dẫn nêu trên đã đề cập một cách khá chi tiết những yếu tố cụ thể giúp toà án các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự.

Trong Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017), các nhà làm luật đã quy định tương đối cụ thể những dấu hiệu xác định các loại tội phạm cụ thể và những dấu hiệu này giúp chúng ta có thể xác định ranh giới giữa tội phạm và vi phạm hành chính. Căn cứ vào các quy định hiện hành, việc đánh giá mức độ nguy hiểm của tội phạm và vi phạm hành chính thường dựa vào những căn cứ dưới đây:

"Người nào cổ ý gây thương tích... mà tỉ lệ thương tật từ 11 % đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì...:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người".

Trong xử lí vi phạm hành chính, cán bộ có thẩm quyền phải tuân thủ triệt để các quy định có tính nguyên tắc liên quan đến việc xác định ranh giới tội phạm và vi phạm hành chính để “chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự” hoặc “chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính”. Xem: Các Điều 62 và 63 Luật xử ư vi phạm hành chính năm 2012.

Ngoài mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, vi phạm hành chính và tội phạm còn phân biệt với nhau ở một số dấu hiệu pháp lí hình thức khác. Chẳng hạn, tội phạm là loại vi phạm được quy định trong Bộ luật hình sự và chỉ có Quốc hội mới có quyền đặt ra các quy định về tội phạm vặ hình phạt; vi phạm hành chính được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như luật của Quốc hội, pháp lệnh của ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc nghị định của Chính phủ.

Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

>> Xem thêm:  Tàng trữ trái phép tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì ?