1. Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tội phá hoại chính sách đoàn kết quy định tại điều 116 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Theo quy định Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

"Điều 116. Tội phá hoại chính sách đoàn kết

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến - 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: 1900.616

2. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội quy định tại điều 115 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Điều 115 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

"Điều 115. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."

Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: - 1900.6162

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;

3. Tội phá hoại cơ sở vật chất

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại điều 114 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

"Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

4. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại điều 113 của bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Tội hoạt động phỉ

Điều 113 của quy định Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017::

"Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác.

3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

5. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy đinh tại Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Theo quy định Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

"Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

6. Tội gián điệp

Tội gián điệp được quy định tại Điều 110 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Điều 110. Tội gián điệp

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.

7. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được quy định tại Điều 111 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

8. Tội bạo loạn.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật hính sự:

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 112 BLHS năm 2015 được xây dựng trên cơ sở Điều 82 BLHS năm 1999 và có những điểm mới sau: Bổ sung cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này. Đây là hành vi của tội hoạt động phỉ quy định tại Điều 83 của BLHS năm 1999 được chuyển vào Điều 112. Bổ sung khoản 3 quy định hình phạt áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội với hình phạt từ 01 năm đến 05 năm tù, các quy định khác được giữ nguyên như quy định của BLHS năm 1999.

Tội phạm này xâm hại đến quan hệ xã hội đặc biệt quan trọng đó là quan hệ xã hội liên quan đến sự tồn vong, vững mạnh của chính quyền nhân dân, của chế độ xã hội chủ nghĩa, của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi khách quan của cấu thành tội bạo loạn là một trong các hành vi sau đây:

– Hoạt động vũ trang là hành vi tập hợp đông người có trang bị vũ khí và dùng vũ lực công khai tấn công cơ quan nhà nước như Ủy ban nhân dân, cơ quan Công an, doanh trại Quân đội…, bắn giết cán bộ, nhân dân…

– Dùng bạo lực có tổ chức là hành vi lôi kéo, tụ tập nhiều người không có vũ trang hoặc có nhưng không đáng kể tiến hành các hoạt động mít tinh, biểu tình, đập phá tài sản,…nhằm chống lại chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân. Thực tế cho thấy, hành vi phạm tội này thường dựa vào số đông người, gồm các đối tượng phản động chống phá, cơ hội chính trị và số quần chúng chậm tiến để kích động, tập hợp quần chúng tổ chức mít tinh, biểu tình, hô khẩu hiệu, xúc phạm cơ quan nhà nước, chống chính quyền, bao vây, chiếm giữ, đạp phá trụ sở, đã kích cán bộ.

– Cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là hành vi cướp, đốt phá, hủy hoại tài sản nhằm gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, gây rối trật tự trị an với mục đích chống chính quyền nhân dân. Đây là hành vi chuyển sang từ tội hoạt động phỉ quy định tại Điều 83 của BLHS năm 1999, nên trên thực tế, hành vi này thường xảy ra ở những vùng hiểm yếu như rừng núi, bưng biền…và mức độ gây thiệt hại về tài sản nhỏ hơn, hạn chế hơn hành vi phá hủy tài sản của tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại Điều 113 BLHS năm 2015.

Tội bạo loạn thường được thực hiện dưới hình thức đồng phạm, đặc biệt có thể có tổ chức. Trong đó có người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, có người giữ vai trò xúi giục, giúp sức hoặc thực hành.

 

Mọi vướng mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ bộ phận luật sư/ chuyên viên tư vấn trực tiếp qua tổng đài 24/7: 1900.6162 hoặc đến trụ sở văn phòng để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sư hợp tác của quý khách hàng!

Trân trọng./.

------------------------------------------------

>> THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;