1. Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn vẫn được hưởng lãi cao từ ngày 01/8/2022.

Rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hàng, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Tổ chức áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi: Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại hợp đồng tiền tiền gửi đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi;

Đối với phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

Nội dung mới này được quy định tại thông tư 04/2022/TT-NHNN ban hành ngày 16/6/2022 có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. So với quy định hiện hành thì thông tư số 04/2022/TT-NHNN đã phân chia quy định lãi suất rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần tiền gửi.

 

2. Từ ngày 1/8/2022 thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc

Để đấy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với phương tiện xe ô tô, nhắm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thu phí ETC theo đúng yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu:

Các Bộ trưởng, thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Chủ tịch Ủu ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đề nghị người đứng đầu cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phú; Không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01/8/2022.

 

3. Quy định cụ thể lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư từ ngày 08/08/2022.

Ngày 24/6/2022 Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xâu dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư được quy định rất rõ và cụ thể như sau:

- Mức lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 đồng/chứng chỉ.

- Mức lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên.

Trường hợp cấp lại chứng chỉ, giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thù bằng đồng Việt Nam.

 

4. Khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 29/6/2022 Chính Phủ ban hành Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Theo đố thông tin, dự liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng một số loại bất động sản được quy định tại Nghị định như sau:

- Tổng số thuế thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

- Tổng số giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn.

- Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn. 

So với quy định hiện hành (Nghị định 117/2015/NĐ-CP) thì tại Nghị định 44/2022/NĐ-CP chỉ còn có 03 hình thức khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm:

- Qua thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, cổng thông tin điện tử của sở xây dựng;

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 44/2022/NĐ-CP đã bỏ đi hai hình thức (qua mạng internet và qua mạng chuyên dùng), đồng thời bổ sung thêm quy định về đăng ký, cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

 

5. Các trường hợp hộ nghèo thuộc huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở

Thông tư 01/2022/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2022 có hiệu lực ngày 15/8/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hộ nghè, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sai:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền vững (trong ba kết cấu chính là nền -móng, khung-tường, mái thì ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2;

Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc các tổ chức khác.

Bên cạnh đó, Thông tư 01/2022/TT-BXD còn quy định thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số;

- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

- Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Thông tư số 01/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

 

6. Không phân loại chất thải rắn có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Chính Phủ vừa ban hành nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chát thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đồng thời nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định định cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng từ 300 kg/ngày trở lên thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.0000 đồng đối với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính.

Hành vi nhập khẩu hóa chất, vật liệu chứa hóa chất nguy hại không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/8/2022 và thay thế Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Bạn đọc nên lưu ý và nắm những quy định, những chính sách mới để thuận tiện và đem đến những lợi ích nhất định cho bản thân thông qua việc nắm được các chính sách mới trong tháng 8/2022.

Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào, hãy gọi ngay 1900.6162 để được hỗ trợ kịp thời.