Em tôi nói tôi giữ sổ đỏ khi nào đưa tiền đầy đủ thì sang tên. Nhưng bây giờ không có giấy tờ gì chứng minh sau này khi đưa thêm 300 triệu thì em tôi sang tên sổ đỏ qua cho tôi. Luật sư có thể hướng dẫn tôi làm một mẫu giấy để có thể giúp tôi sau này nếu có tranh chấp thì tôi cũng không bị bất lợi.

Xin cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Minh Khuê, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 123 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Việc mua bán nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật nhà ở năm 2014. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bán thực hiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở đó trong một thời hạn nhất định cho bên mua theo quy định của Chính phủ…

Như vậy, giao dịch mua bán nhà là giao dịch dân sự bắt buộc phải có hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng này phải được lập thành văn bản có công chứng chứng thực theo quy định tại Điều 121, Điều 122 Luật Nhà ở.

Việc bạn và em bạn có quan hệ mua bán nhà ở trả chậm, trả dần thì căn cứ vào Điều 125 Luật Nhà ở quy định: “Việc mua bán nhà ở trả chậm, trả dần do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà ở; trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó. Bên mua nhà ở trả chậm, trả dần chỉ được thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn nhà ở này với người khác sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Với những quy định của pháp luật như vậy, thì giao dịch mua bán nhà ở giữa bạn và em bạn cần được xác lập thông qua hợp đồng. Trong hợp đồng cần nêu rõ về việc trả dần, thỏa thuận của các bên về số tiền trả dần, thời hạn thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên để bảo vệ lợi ích chính đáng của cả hai bên. Hợp đồng này phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung tư vấn của chúng tôi, nếu cần tư vấn về việc soạn thảo hợp đồng vui lòng gọi điện thoại tới tổng đài luật sư 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật nhà ở