Trả lời:

Chào Bạn, cảm ơn đã gửi câu hỏi cho Chúng tôi. Sau khi nghiên cứu xin trao đổi cụ thể như sau:

Chúng tôi có tìm hiểu và biết việc thu phí cầu Gianh được thực hiện theo Quyết định số 1327/1998/QĐ-BTC ngày 03/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đi qua cầu Gianh.

Theo quy định tại điều 4 của Quyết định này thì cá nhân, tổ chức, phương tiện cơ giới tham gia giao thông đi qua cầu Gianh, đơn vị tổ chức thu phí có trách nhiệm thi hành Quyết định trên.

Ngoài văn bản này, chúng tôi chưa tìm được văn bản nào khác về việc thu phí đường bộ của trạm thu phí cầu Gianh.

Xin hỏi thêm: Trạm thu phí cầu gianh được thành lập theo Quyết định 2545/1998/QĐ-BGTVT ngày 08/10/1998 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn ký . Và thu phí cầu gianh tôi xin trích tóm tắt như sau :

Điều 1 : Nay giao cho đơn vị Phà Gianh - Quán hàu, thuộc Khu quản lý đường bộ 4 thành lập Trạm thu phí cầu Gianh tại Km625+500, Quốc lộ 1 A và thu phí qua cầu từ ngày 01 tháng 11 năm 1998 để hoàn trả vốn vay theo Quyết định số 2409/QĐ-BGTVT ngày 24/9/1998 của Bộ Giao thông vận tải

Sau khi hoàn trả xong vốn vay sẽ tiếp tục thu phí để tăng thu cho Ngân sách và bổ sung kinh phí quản lý và sửa chữa đường bộ theo công văn 3328/KTN ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2 : Đối tượng thu, miễn , giảm thu phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính.

Việc tổ chức thu phí phải đảm bảo cho người và phương tiện qua lại thuận tiện, an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Điều 3 : Mức thu phí thực hiện theo Quyết định số 1327/1998/QĐ-BTC ngày 3/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4 : Đơn vị Phà Gianh - Quán hàu phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước địa phương nơi thu phí để hàng ngày gửi tiền vào theo quy định của Nhà nước.

Đơn vị tổ chức thu được giữ lại tiền thu phí để chi theo kế hoạch được duyệt như quy định tại Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính.

Điều 5 : Các ông Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Tổng giám đốc Khu quản lý đường bộ 4, Giám đốc phà Gianh - Quán hàu, Chánh văn phòng Bộ và những tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

sau khi tôi viết đơn khiếu nại vụ việc trên Thì được Thanh tra bộ tài chính trả lời Tóm tắt nội dung :" ...Như vậy là thu sai đối tượng quy định tại quyết định 1327/1998/QĐ -BTC Ngày 03/10/1998 của Bộ Tài Chính ; và chuyển đơn cho công ty 494 xem xét theo thẩm quyền

Sau khi nhận được phiếu chuyễn đơn của Bộ Tài Chính Công ty 494 trả lời cho tôi (trích tóm tắt ) : "... theo quy định hiện hành tại thông tư 90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ tài chính thì các quy định trước đây của bộ tài chính về phí sử dụng đường bộ trái với quy định thông tư 90 đều hết hiệu lực thi hành .

Như vậy theo chúng tôi hiểu thì quyết định 1327/QĐ/BTC ngày 03/10/1998 đả hết hiệu lực thi hành ..." .... từ những vấn đề trên , chúng tôi báo cáo lảnh đạo các cấp và xin ý kiến chỉ đạo để công ty thực hiện đúng chế độ quy định , đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao .

Theo tôi hiểu Thông tư là để hướng dẩn thực hiện Quyết định của cấp trên chứ không thể hủy quyết định ; có thể đây là sự nhầm lẩn của đơn vị áp dụng thực hiện hay văn phạm trong thông tư 90

Tôi rất mong được Luật sư tư vấn giúp . Xin cám ơn LS

Xin chào bạn, Dù đã nhiều lần tư vấn cho bạn về việc thu phí của trạm thu phí cầu Gianh.Nay bạn còn thắc mắc về vấn đề văn bản, tôi xin trả lời như sau:

Trước đây, bộ được ban hành hai hình thức văn bản pháp quy là thông tư và quyết định nhưng sau này, pháp luật chỉ xác định bộ được ban hành một hình thức văn bản pháp quy là thông tư.

Như vậy, thời điểm năm 1998, Bộ taì chính có ban hành hình thức quyết định (như Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC Ngày 03/10/1998) thì năm 2004 hình thức văn bản là thông tư ( như thông tư 90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004).

Điều quan trọng là bạn nên xem kỹ nội dung của thông tư 90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 và Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC Ngày 03/10/1998 có gì trái nhau không, nếu có thì nhưng nội dung trái nhau của Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC Ngày 03/10/1998 sẽ hết hiệu lực thi hành còn nhưng nội dung không trái của Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC Ngày 03/10/1998 vẫn còn hiệu lực thi hành. Ngoài ra, bạn nên lưu ý ý kiến của Thanh tra bộ tài chính trả lời bạn:" ..

Như vậy là thu sai đối tượng quy định tại quyết định 1327/1998/QĐ -BTC Ngày 03/10/1998 của Bộ Tài Chính ; và chuyển đơn cho công ty 494 xem xét theo thẩm quyền .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến