1. Quy định về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 14/02/2024, việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 đồng thời Quyết định 176/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính Phủ thông qua, đánh dấu bước tiến mới trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Kế hoạch này không chỉ là một tài liệu hướng dẫn mà còn là sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc thúc đẩy và củng cố hệ thống lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Với nhiều nội dung và phương pháp cụ thể, Kế hoạch này hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và năng lực của cả nhân dân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong Kế hoạch triển khai này, có những điểm cần được nhấn mạnh và thực hiện một cách hết sức cẩn thận. Đó là việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Đây không chỉ là việc nắm bắt kiến thức mà còn là quá trình làm thay đổi nhận thức, hành vi của cả xã hội về vấn đề an ninh, trật tự. Các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng với các phương tiện truyền thông như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác đều có vai trò quan trọng trong việc này. Không chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền thông tin, mà cần phải đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng thông tin để có hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Đào tạo và bồi dưỡng chất lượng cho lực lượng này không chỉ giúp họ nắm vững pháp luật mà còn nâng cao năng lực, kỹ năng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Một phần không kém phần quan trọng trong Kế hoạch là việc biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật. Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất trong việc hiểu và thực hiện pháp luật, đồng thời tạo ra một môi trường pháp luật trong sạch, minh bạch và công bằng.

Cuối cùng, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng là một trong những nhiệm vụ cần được thực hiện một cách toàn diện và kỹ lưỡng. Bằng cách này, chúng ta có thể loại bỏ hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp, đồng thời bổ sung những điều khoản mới phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu pháp luật.

Tổng kết lại, việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 là một nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Chỉ khi thực hiện đầy đủ và hiệu quả các điểm trong Kế hoạch triển khai này, chúng ta mới có thể đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, hướng dẫn và điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Trong đó, việc này càng trở nên cấp thiết khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Bộ Công an, với vai trò chủ trì trong việc xây dựng Nghị định và Thông tư quy định chi tiết các điều của Luật, đặc biệt cần phải thực hiện một cách kỹ lưỡng và nhanh chóng để đảm bảo rằng hệ thống pháp luật liên quan được hoàn chỉnh và áp dụng kịp thời. Nghị định và Thông tư này cần phải đi sâu vào các điểm cụ thể, như quy trình xây dựng và ban hành, thời hạn trước ngày 01/7/2024 và mức độ tổ chức, quản lý lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bằng cách này, việc thực hiện Luật sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.

Trong quá trình triển khai, các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiện toàn và tổ chức thống nhất lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc này không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo an ninh, trật tự tại cấp địa phương. Bằng cách này, không chỉ có sự đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của lực lượng, mà còn giúp tăng cường sự tin cậy và sự ủng hộ của cộng đồng đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, để thực hiện một cách hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ và kỹ lưỡng giữa Bộ Công an và các cơ quan chức năng địa phương. Chính sách và quy định cần được truyền đạt một cách rõ ràng và đồng nhất đến từng cấp, từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, từ cấp lãnh đạo đến cấp thực thi. Điều này đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức, quản lý và thực thi pháp luật của cả hệ thống chính trị và các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình triển khai cũng là yếu tố không thể thiếu. Cần thiết phải có cơ chế giám sát và đánh giá để đảm bảo rằng các quy định được thực hiện đúng đắn và công bằng, không gây ra bất kỳ sự thiên vị hay lạm dụng quyền lực nào. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải tạo ra một môi trường làm việc trung thực và chuyên nghiệp trong các cơ quan chức năng, từ cấp Trung ương đến cấp địa phương.

Tóm lại, việc xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy việc thực thi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của một bộ phận cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các bộ, ngành, cùng với sự tin tưởng và hỗ trợ của cộng đồng mới có thể đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

3. Xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việc xây dựng phương án kiện toàn và thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 sắp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị và triển khai một cách chặt chẽ, kịp thời từ các cơ quan chức năng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, việc kiện toàn và thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách cùng với đội trưởng, đội phó đội dân phòng là một bước quan trọng để đảm bảo an ninh, trật tự tại cấp địa phương. Trong việc này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đóng vai trò quan trọng như một địa phương tổ chức cụ thể và hiệu quả.

Cơ quan này cần phải đề ra các phương án cụ thể và kịp thời để kiện toàn và thống nhất lực lượng, bao gồm cả việc xác định số lượng, cấu trúc tổ chức, phân công nhiệm vụ, và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, việc đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất cùng với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành là rất quan trọng, giúp cho các hoạt động triển khai và thực hiện được diễn ra một cách mạch lạc và hiệu quả.

Ngoài ra, thời hạn hoàn thành của phương án này cũng đặt ra một áp lực đáng kể đối với các cơ quan chức năng. Việc hoàn thiện trước tháng 6 năm 2024 đòi hỏi sự tổ chức và phối hợp công tác một cách chặt chẽ, đồng thời đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.

Bên cạnh việc kiện toàn và thống nhất tổ chức lực lượng, việc tổ chức kiểm tra thi hành Luật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đúng đắn của Luật. Bộ Công an, cùng với sự phối hợp từ Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan cần phải thực hiện các biện pháp kiểm tra một cách toàn diện và khách quan. Điều này giúp đánh giá được hiệu quả của Luật và từ đó đề xuất các biện pháp cần thiết để cải thiện và hoàn thiện hơn nữa.

Tất cả những nhiệm vụ trên được quy định cụ thể và chi tiết trong Quyết định 176/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 14/02/2024. Điều này là cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan chức năng triển khai và thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các hoạt động liên quan đến kiện toàn và thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực hết mình từ tất cả các bên, chúng ta mới có thể đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả nhất.

Xem thêm: Những điều cần biệt đối với tổ bảo vệ an ninh trật tự theo quy định

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn