1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung:

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc quyết định các nôi dung như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính,...doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị hồ sơ để thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Kế hoạch và đầu tư. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm có:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Theo mẫu do Sở Kế hoạch và đầu tư ban hành)

- Điều lệ công ty: Có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; Cơ cấu tổ chức quản lý; Người đại diện theo pháp luật; Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên; Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty; Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

>> Xem thêm:  Mẫu Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên mới nhất năm 2020

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin về ngành nghề kinh doanh. Thời hạn công bố là 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lệ phí đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: 100.000 đồng/1 lần ( Thông tư 130/2017/TT-BTC).

Lưu ý: Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung con dấu, nội dung con dấu gồm tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc sử dụng dịch vụ khắc dấu của cá đơn vị khắc dấu và phải công bố mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trên đây là một số quy định về đăng ký thành lập mới Công ty TNHH một thành viên.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?