1. Cơ sở pháp lý

-Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 2012

-Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

-Luật đất đai 2013

2. Nội dung tư vấn

Xin luật sư cho tôi hỏi. Tôi sinh năm 1988, ở với Dì tôi từ nhỏ, vì Dì không chồng không con, nên xem tôi như con của Dì. Tôi đã lập gia đình năm 2013 và có con, giờ Dì tôi muốn tặng cho tôi đất và nhà. vậy xin cho tôi hỏi, tôi cần làm thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Để thực hiện sang tên quyền sử dụng đất từ việc tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất từ dì bạn sang cho bạn, bạn thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Làm hợp đồng tặng cho tài sản phải được công chứng tại Phòng Công chứng.

Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng. Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng

>> Xem thêm:  Cầm cố sổ đỏ để vay tiền có được không ? Sổ đỏ có thể là tài sản cầm cố không ?

+ Hợp đồng tặng cho nhà đất tự soạn thảo hoặc có thể xin mẫu hợp đồng tại nơi thực hiện công chứng

+ Bản sao CMND và HKTT của người tặng và người được tặng.

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ thuế: 

Theo như bạn cung cấp thì dì bạn tặng cho bất động sản cho bạn, trường hợp này dì bạn sẽ không phải nộp thuế TNCN từ tặng cho bất động sản. Tuy nhiên bạn sẽ phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ nhân quà tặng là bất động sản vì bạn không thuộc trường hợp được miễn thuế theo quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

"d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau."

Theo đó, bạn sẽ phải nộp thuế TNCN từ nhận quà tặng là bất động sản theo điểm c khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

"c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này."

Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

"Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

>> Xem thêm:  Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất từ mẹ cho con ?

1. Thu nhập tính thuế

c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định như sau:

c.1) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

c.2) Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định."

Thuế suất thuế TNCN từ nhận quà tặng là 10%

Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên

Sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, bạn sẽ nộp hồ sơ làm thủ tục sang tên chuyển nhượng tại Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng ĐKQSDĐ.

Hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng tặng cho đã được công chứng

>> Xem thêm:  Sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề ra sao ? Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức bao nhiêu ?

+ Bản sao chứng thực CMND, HKTT của người tặng cho và người được tặng cho.

+ Bản sao Giấy CNQSDĐ

Giấy đỏ là "Hộ" do bà nội tôi đứng tên, muốn sang tên cho cha tôi đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc trước bà nội tôi có chia cho các chú, và các cô của tôi mổi người một phần đất rồi và đã được cấp Giấy rồi, nhưng có một người cô là không nhận. Vậy bây giờ cha tôi muốn đứng tên vậy phải làm sao thủ tục gì (không làm thủ tục tặng cho, phân chia) vậy có thể chuyển tên từ bà nội cho cha tôi được không. Xin cảm ơn!.
Chào luật sư. Xin giải đáp dùm tôi vấn đề này: ba mẹ tôi có 1 thửa đất và đã chuyển quyền sử dụng đất cho e trai ruột của tôi. Nay em trai tôi muốn tặng cho tôi 1phần đất đó. Như vậy tôi phải làm thủ tục thế nào để tôi đứng tên trên phần diện tích đất được tặng cho đó. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

"Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Thủ tục hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ?

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính."

Để thực hiện sang tên quyền sử dụng đất từ việc tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang cho con, bạn thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Làm hợp đồng tặng cho tài sản phải được công chứng tại Phòng Công chứng.

Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng. Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng

+ Hợp đồng tặng cho nhà đất tự soạn thảo hoặc có thể xin mẫu hợp đồng tại nơi thực hiện công chứng

+ Bản sao CMND và HKTT của người tặng và người được tặng.

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ thuế: đối với trường hợp tặng cho giữa bố cho con và anh em ruột với nhau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Chỉ nộp phí đo đạc địa chính.

Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên

>> Xem thêm:  Thủ tục mẹ cho (tặng) một phần đất đai cho con gái ?

Sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, bạn sẽ nộp hồ sơ làm thủ tục sang tên chuyển nhượng tại Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng ĐKQSDĐ.

Hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng tặng cho đã được công chứng

+ Bản sao chứng thực CMND, HKTT của người tặng cho và người được tặng cho.

+ Bản sao Giấy CNQSDĐ

Thưa luật sư , hiện tôi có căn nhà do chị chồng tôi tặng cho chồng tôi vào tháng 1/2016 nhưng chỉ có mình chồng tôi đứng tên trên hợp đồng công chứng tặng cho .Nay chúng tôi muốn làm thủ tục sang tên có cả tên vợ và chồng vậy có được không? thưa luật sư. Xin cảm ơn !

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, hợp đồng tặng cho là chị chồng tặng cho mỗi chồng bạn, nên khi sang tên sổ đỏ thì chồng bạn sẽ là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Trường hợp bạn muốn nhập tên của cả hai vợ chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chồng bạn cần làm thêm 1 hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất sang cho cả bạn. Rồi mới thực hiện tiếp thủ tục sang tến giấy chứng nhận.

Về thực hiện thủ tục sang tên bạn thực hiện như sau:

Sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, bạn sẽ nộp hồ sơ làm thủ tục sang tên chuyển nhượng tại Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng ĐKQSDĐ.

Hồ sơ bao gồm:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng ?

+ Hợp đồng tặng cho đã được công chứng

+ Bản sao chứng thực CMND, HKTT của người tặng cho và người được tặng cho.

+ Bản sao Giấy CNQSDĐ

Hiện nay tôi làm thủ tục tặng cho, cháu cho bà. Qua xác định nghĩa vụ thuế chi cục thuế xác định phải chịu thuế. Xin hỏi như vậy có đúng không. Xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 2012:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Căn cứ theo quy định trên đối với trường hợp chuyển nhượng BĐS giữa bà nội (ngoại) cho cháu thì được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, bạn chỉ phải thanh toán phí đo đạc địa chính.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Bố mẹ tặng cho đất cho con bằng miệng có giá trị pháp lý không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Bà ngoại muốn tặng đất cho cháu có cần phải xác nhận của con riêng của chồng?