Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp năm 2014

- Luật đấu giá tài sản năm 2016

- Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

2. Luật sư trả lời:

Để giải thích cho anh về thông báo chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh, Luật Minh Khuê xin trích dẫn điều 6, điều 7 nghị định 62/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản thì:

"Điều 6. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thì nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.

2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.

3. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động công bố nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 28 của Luật đấu giá tài sản. Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 7. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

1. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định tại Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.

2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được thành lập theo quy định của Luật đấu giá tài sản kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.

3. Sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản và không được sử dụng cụm từ “đấu giá tài sản” trong tên gọi của mình.

4. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động công bố nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 28 của Luật đấu giá tài sản. Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27 của Luật đấu giá tài sản."

Công ty bạn thuộc trường hợp tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác nên tại thời điểm này bạn cần thành lập doanh nghiệp mới tuy nhiên vẫn được kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của công ty cũ đồng thời chấm dứt hoạt động của công ty cũ; Thay đổi tên doanh nghiệp (Trình tự thủ tục thay đổi này, Luật Minh khuê sẽ nêu chi tiết bên dưới)

Như vậy đối với 03 ngành nghề kinh doanh của công ty: kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản, kinh doanh bất động sản và cho thuê căn hộ, anh sẽ phải thành lập công ty riêng biệt về ngành nghề đấu giá tài sản này mà không được kinh doanh lẫn với những ngành nghề khác.

Trình tự thủ tục thành lập mới doanh nghiệp đấu giá tài sản

>> Xem thêm:  Tư vấn đổi họ cha sang họ mẹ khi chưa đăng ký kết hôn ?

Loại hình doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định:

“Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

Như vậy công ty đấu giá tài sản chỉ được phép thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Việc thành lập trước hết phải đáp ứng các điều kiện như trong luật doanh nghiệp 2014 quy định

Điều kiện đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá

Khoản 3 điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 về điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

“a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; 

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản”.

Bên cạnh các điều kiện về chủ doanh nghiệp, trụ sở, cơ sở vật chất, còn phải đáp ứng điều kiện về tên doanh nghiệp. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”. Đây là những quy định mới thay thể cho Nghị định 17/2010/NĐ-CP, đồng thời cũng siết chặt hơn điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp đấu giá được thành lập tràn lan, không đủ tiêu chuẩn.

Sau khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

– Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

>> Xem thêm:  Đấu giá tài sản không thành xử lý như thế nào theo quy định mới nhất

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Cơ quan có thẩm quyền: Sở tư pháp

Thời gian giải quyết: 10 ngày

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cách xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bán đấu giá không thành như thế nào ?