Quyết định chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/4/2015. Chế độ nghỉ hưu chưa có vì chưa đủ năm đóng BH. Tháng 12 hệ số lương là 4.32;  tháng 1 là 4.65 và hệ số chức vụ 0.2; hệ số thâm niên nghề 1.112; hệ số ưu đãi 2.345; hệ số khu vực 0.1. Tôi không hiểu cách tính các hệ số trên như thế nào. Nếu được hưởng trợ cấp thôi việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Xin cảm ơn.

Người gửi: Tuấn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

                                                                  Trợ cấp khi có quyết định cho thôi việc ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

-Nghị định 204/2004/NĐ-CPVề chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang

-Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thuỷ lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá – Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

- Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT

-Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

-Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

-Luật việc làm

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về các hệ số trên, vì bạn không cung cấp thông tin bạn đang là giáo viên dạy cấp nào nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể về trường hợp của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc nâng lương cùng với những phụ cấp mà bạn nêu như sau:

Bạn là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nên sẽ được hưởng chế độ tiền lương theo nghị định 204/2004/NĐ-CP nghĩa là sẽ được trả lương theo bậc lương. Theo thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC thì bậc lương đối với giáo viên mỗi cấp sẽ có sự khác nhau, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung học chuyên nghiệp và giáo viên dạy nghề thì có 9 bậc lương bậc lương thấp nhất là 2.34 và cao nhất là 4.98; còn giáo viên trung học cơ sở có 10 bậc bậc thấp nhất là 2.1 và cao nhất là 4.89.

Nguyên tắc để được nâng bậc lương theo quy định tại điều 7, nghị định 204/2004/NĐ-CP là 

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương

1. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh.

>> Xem thêm:  Hình thức kỷ luật sa thải và buộc thôi việc khác nhau ở điểm nào ?

Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xem xét nâng bậc lương thường xuyên quy định như sau:

a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng của bảng lương thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.

b) Đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương như sau:

b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

c) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định.

......."

Về các mức phụ cấp thì được xác định như sau:

-Hệ số thâm niên: theo thông tư 33/2005/TT-BGDĐT thì hệ số chức vụ được quy định trong mục IV của thông tư vì bạn không nêu rõ thông tin của mình nên chúng tôi không thể đưa ra cụ thể.

-Hệ số thâm niên:theo thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

>> Xem thêm:  So sánh sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mất việc làm ?

-Hệ số ưu đãi: theo quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

-Hệ số khu vực:theo điều 6, nghị định 204/2004/NĐ-CP

Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

Thứ hai, Việc hưởng trợ cấp thôi việc không ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp, bạn chỉ cần đảm bảo điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo điều 49, luật việc làm thì sẽ được hưởng cụ thể như sau:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động. 

 

 

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?