Xin cho tôi hỏi trong trường hợp này theo quy định của pháp luật thì tôi có được quyền nuôi con không? Và nếu tôi được quyền nuôi con thì chồng tôi phải cấp dưỡng cho con tôi là bao nhiêu tiền? Mong luật sư tư vấn!

Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: P.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trợ cấp nuôi con sau ly hôn

 (Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình gọi:1900.6162)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

I) Căn cứ pháp lý:  

Luật hôn nhân gia đình 2014 

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?

Nghị định 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 (Luật hôn nhân gia đình 2000 bị thay thế bởi Luật hôn nhân gia đình 2014 nhưng nghị quyết này vẫn còn hiệu lực)

II) Nội dung:

1, Quyền nuôi con.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn và chồng bạn chuẩn bị ly hôn, tuy nhiên giữa 2 vợ chồng không thỏa thuận được về quyền nuôi con. Vậy khi không thỏa thuận, thống nhất được ai là người sẽ trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì bạn thể hiện yêu cầu Tòa án giải quyết về việc tranh chấp quyền nuôi con này. Theo quy định tại Điều 81, Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn. Trước tiên, Tòa án sẽ tôn trọng sự thỏa thuận của vợ và chồng về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Nếu vợ, chồng không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt cho con. Tuy nhiên, việc quyết định cho ai nuôi con căn cứ vào độ tuổi của con, cụ thể có 3 mốc độ tuổi để Tòa án có thể quyết định như sau:

Thứ nhất, con dưới 36 tháng tuổi (3 tuổi) được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác hoặc người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Tuy nhiên, trên thực tế Tòa án giao con dưới 36 tháng tuổi cho người mẹ nuôi trừ trường hợp người mẹ từ chối về quyền nuôi con này, bởi vì, việc người chồng muốn tranh chấp nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì việc chứng minh người vợ không đủ điều kiện để nuôi con có nhiều vấn đề khó khăn.

Thứ hai, đối với con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi thì theo quy định của pháp luật không quy định cụ thể giao con cho vợ hay chồng trực tiếp nuôi, vì vậy, nếu con thuộc độ tuổi trên thì quyền nuôi con giữa các bên là như nhau. Theo đó, Tòa án căn cứ vào quyền và lợi ích của con về mọi mặt để giao con cho một bên có đủ điều kiện để đảm bảo các điều kiện đó cho con. Tòa án căn cứ vào điều kiện kinh tế và điều kiện về nhân phẩm của mỗi bên để làm căn cứ xem xét.

Thứ ba, con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét về nguyện vọng của con để Tòa án làm căn cứ  giao con cho một bên nuôi.

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

>> Xem thêm:  Muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn thực hiện như thế nào ?

Xét vào trường hợp cụ thể của bạn thì con thứ hai của bạn 2 tuổi thì thuộc trường hợp con dưới 36 tháng tuổi thì bạn sẽ được quyền trực tiếp nuôi con. Đối với con thứ nhất 5 tuổi vậy quyền nuôi con giữa bạn và chồng bạn là ngang nhau, nếu bạn muốn nuôi con thì bạn phải chứng minh được về thu nhập của bạn có thể đáp ứng về mọi mặt dựa trên mức sống tối thiểu cần thiết tại địa phương của bạn cho bạn, con thứ 2 và cả người con thứ nhất nếu bạn nuôi cả 2 con.

2, Vấn đề cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 82 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Theo đó, pháp luật không đưa ra một mức cấp dưỡng cụ thể mà chỉ đưa ra các căn cứ để các bên tự thỏa thuận đưa ra mức cấp dưỡng hoặc Tòa án quyết định mức cấp dưỡng khi các bên không thỏa thuận được theo quy định tại mục 11 nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP

“b. Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.

>> Xem thêm:  Kết hôn ở Malaysia thì ly hôn ở Việt Nam được không ?

c. Về phương thức cấp dưỡng do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì Toà án quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng.”

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn nếu bạn được nuôi cả 2 con thì chồng chị phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 con của chị cho đến khi đủ 18 tuổi. Bạn có thể đưa ra một mức cấp dưỡng cụ thể để Tòa án có thể xem xét khi không thỏa thuận được với chồng bạn.

Nếu bạn chỉ được nuôi con thứ hai (con 2 tuổi) còn chồng bạn  nuôi con thứ nhất (con 5 tuổi) thì cả 2 bên đều đang trực tiếp nuôi con. Vì vậy, có thể việc bạn yêu cầu cấp dưỡng trong trường hợp này thì Tòa án sẽ không chấp nhận yêu cầu đó.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình.

>> Xem thêm:  Chưa làm thủ tục chuyển khẩu về nhà chồng muốn ly hôn thì có ảnh hưởng gì không ?