Tôi muốn được luật sư của công ty một việc cụ thể như sau:
- Tháng 11/2001 tôi được trường Trung Cấp Thủy Lợi I (nay là trường Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ) tuyển dụng công tác tại trường;
- Tháng 06/2004 tôi có quyết định tuyển dụng viên chức ngạch Giáo viên tại trường;
- Tháng 12/2014 tôi có đơn xin chấm dứt hợp đồng và nhà trường đồng ý cho tôi chấm dứt Hợp đồng làm việc từ ngày 01/01/2015. Vậy quý công ty cho tôi hỏi: trợ cấp thôi việc của tôi được tính như thế nào? Và được căn cứ vào những văn bản pháp luật nào?
Tôi xin trân thành cảm ơn!

Người hỏi: T.T.Thìn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Trả lời:

Chào bạn. Vấn đề của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật lao động năm 2012

Theo thông tin bạn cung cấp thì ban làm vệc cho Trường Trung cấp THủy lợi I từ tháng 11/2001. Đến 1/1/2015 thì bạn và công ty chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận. Như vậy theo quy định của BLLĐ 2012 tai Điều 48 có quy định như sau:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy Nhà trường có nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

Theo khoản 2 Điều 48 quy định: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.Như vậy bạn làm từ tháng 11/2001 nên thời gian tính trợ cấp thất nghiệp được tính từ tháng 11/2001 đến 1/1/2015 trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp  theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Vì bạn không nói rõ tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc cũng như thời gian ban tham gia bảo hiểm thất nghiệp là từ khi nào nên chúng tôi không thể tính cụ thể cho bạn được. Bạn có thể tham khảo các quy định trên của pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG