Xin cảm ơn Luật sư!

Người gủi: L.T. T. A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn luật Hình sự gọi 1900.6162

Tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009  

Nội dung trả lời:

Điều 138 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi 2009 quy định về Tội trộm cắp tài sản như sau:

"Điều 138.  Tội trộm cắp tài sản 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

>> Xem thêm:  Tư vấn việc xử lý hành vi trộm cắp điện theo quy định pháp luật

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

>> Xem thêm:  Mức án phải chịu khi trộm cắp tài sản của công ty ?

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt  nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng."

Em bạn đã bị kết án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích tức là chứng tỏ em bạn đã phạm tội quy định tại Khoản 1 Điều 138. Đây là tội ít nghiêm trọng. Tuy nhiên chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội do cố ý nên sẽ bị xem là tái phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009: "1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

Như vậy, em bạn sẽ bị kết án là phạm tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là Tái phạm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

>> Xem thêm:  Khởi tố về tội trộm cắp tài sản hay không ?