Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, trong dịp Tết dương lịch, người lao động được nghỉ 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch) và được hưởng nguyên lương.

Như vậy, việc quy định ngày Tết dương lịch người lao động được nghỉ 01 ngày là phù hợp với thông lệ quốc tế; qua đó, người lao động có thời gian nghỉ ngơi nhằm tái tạo sức lao động để có một năm mổi làm việc hiệu quả và thành công, cũng như người lao động có thời gian để đón chào năm mới.