- Khẳng định sai. Bởi vì:

Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015, bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khống; và người thực hiện hành vi này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Như vậy, chỉ người nào bịa đặt những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác thì mổỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khốhg còn chưa ở mức độ nghiêm trọng thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.