1. Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc ?

Chào luật sư, cho em hỏi: em đang trong thời gian thử việc thì em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân tại công ty không ạ. Lương thử việc của em là 4. 500. 000 ạ ?
Em xin cảm ơn. Mong nhận được câu trả lời sớm!

 

Luật sư trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Thứ nhất, đối tượng có thu nhập từ tiền lương tiền công là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nào: (điểm b, i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCLuật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012)

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhântrả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhântrả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

..... nhóm các cá nhân cư trú ký kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên hoặc cá nhân không cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

+ Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác hoặc Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Như vậy đối chiếu với quy định trên thu nhập từ tiền lương được trả trong hợp đồng thử việc thuộc trường hợp cuối cùng là việc hai bên ký kết hợp đồng dưới 03 tháng và phát sinh việc trả tiền lương tiền công với bạn là trên 2 triệu nên vẫn tính thuế và khấu trừ thuế trừ khi bạn đảm bảo điều kiện luật định.

 

Thứ hai, phương thức xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành:

- Nếu hai bên ký hợp đồng lao động từ đủ từ 03 tháng trở lên thì người lao động sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần.

- Nếu hai bên ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng khác có phát sinh việc trả tiền công tiền lương dưới 03 tháng thì thu nhập này của người lao động sẽ bị khấu trừ 10% trên thu nhập ( thu nhập phải từ 02 triệu trở lên trong từng lần phát sinh).

 

Thứ ba, Điều kiện để không phải nộp thuế thu nhâp cá nhân

- Cá nhân sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thuộc đối tượng tính theo biểu lũy tiến mà sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, các khoản được miễn thì thu nhập tính thuế bằng không hoặc mang giá trị âm thì không phải nộp.

- Cá nhân sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thuộc đối tượng tính thuế theo phương thức khấu trừ 10% khi: cá nhân có thu nhập dưới 02 triệu trên từng lần phát sinh hoặc cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại một nơi, cá nhân có mã số thuế tại thời điểm khấu trừ thuế thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nhưng ước tỉnh tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia ảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC gửi tổ chức trả thu nhập để bộ phận trả thu nhập trong công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào bản cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ, kết thúc năm tính thuế, tổ chức chi trả thu nhập vẫn tổng hợp danh sách và thu nhập của cá nhân chưa đến mức khấu trừ và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự cam kết sai sự thật thì cá nhân sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Như vậy, bạn sẽ không phải nộp thuế tức bị khấu trừ 10% nếu vào lúc thử việc nếu tại thời điểm đó bạn chỉ làm ở duy nhất ở 1 nơi, bạn có mã số thuế, và mức thu nhập của bạn là 4.500.000 đồng ( chưa đến mức nộp thuế) và bạn viết cam kết theo mẫu trên thì bạn sẽ không bị khấu trừ và tính thuế. Nếu sau này bạn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thì thời gian thử việc sẽ được tính theo biểu lũy tiến mà không tính theo phương pháp khấu trừ 10% nữa thì với mức lương trên những tháng thử việc bạn cũng không bị khấu trừ thuế.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.  

 

2. Hợp đồng thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?

Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi có ký thử việc với một nhân viên trong thời hạn 2 tháng, tuy nhiên khi hết thời hạn thử việc bạn này không đạt yêu cầu, bên tôi tiếp tục ký hợp đồng thử việc với vị trí và công việc khác ? Như vậy có đúng luật không? Hợp đồng thử việc thì có phải đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân không?
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Hợp đồng thử việc

Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Như vậy khi kết thúc thời gian thử việc khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Ngoài ra khi thông báo kết quả về việc làm thử được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định :

Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử.

Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử.

Trường hợp công việc làm thử không đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động, công ty yêu cầu bạn thử việc 02 tháng với một vị trí công việc khác thì như vậy là không trái với quy định của pháp luật.

 

2. Hợp đồng thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?

Theo quy định tại điều 13 và điều 17 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT,BHTN gồm :

- Người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng

- Người quản lý doanh nghiệp, ngươi quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

Ngoài ra theo Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 quy định chỉ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Như vậy hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điều 2 Luật bản hiểm xã hội 2014. Tuy nhiên theo khoản 3 Điều 168 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định

Như vậy mặc dù không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động đang thử việc nhưng công ty bạn vẫn có trách nhiệm trả thêm cùng lúc với kỳ lương cho nhân viên thử việc một khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tỷ lệ 22% ( BHXH 18%,BHYT 3%,BHTN 1%).

 

3. Hợp đồng thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không ?

Vì hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này nhân viên thử việc không được tính giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định:

"Các tổ chức, cá nhân trả tiềncông, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".

Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết ( theo mẫu 02/CK_TNCN ban hành kèm theo thông tư 92) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Nhưng cá nhân làm cam kết phải đăng ký mã số thuế và có MST tại thời điểm làm cam kết.

Khi công ty trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với nhân viên thử việc ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (Theo mẫu 05-2BK-TNCN) và nộp cho cơ quan thuế.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

 

3. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong thời gian thử việc là bao nhiêu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang làm việc lại công ty A, hiện tại công ty đang ký hợp đồng thử việc thời gian 2 tháng với mức lương hiện hưởng là 4.000.000 đồng/tháng nhưng vừa qua công ty thông báo và trích trừ của tất cả công nhân 10% thuế TNCN. Không biết bên công ty tôi trích như vậy có đúng hay không ạ ?
Cảm ơn!

 

Trả lời:

Theo i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

"...i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết..."

Như vậy, việc công ty khấu trừ thuế của bạn 10% là vẫn đúng theo quy định của luật.

Nếu bạn chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của bạn sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì bạn có thể yêu cầu công ty làm cam kết không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho bạn.

 

4. Thử việc có được nhận lương không ?

Tôi muốn hỏi là tôi đi làm công nhân cho một công ty thử việc 1 tháng sau đó tôi làm thêm 15 ngày nữa rồi tôi viết đơn xin nghỉ đến ngày thanh toán lương tôi đc thanh toán 15 ngày làm việc chính thức còn 1 tháng thử việc thì họ nói là vi phạm hợp đồng nên họ không thanh toán cho tôi như vậy là đúng hay sai ạ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

"Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường."

Theo đó, trong thời gian thử việc, các bên có quyền chấm dứt mà không cần báo trước và vẫn nhận được tiền lương trong thời gian thử việc.

Tuy nhiên, việc xem xét bạn có phải bồi thường cho người sử dụng hay không còn phụ thuộc vào việc chấm dứt hợp đồng của bạn có đúng luật không. Nếu hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sau khi làm việc 15 ngày thì bạn vẫn được nhận đầy đủ số tiền tương ứng với thời gian đã làm. Còn trường hợp không thỏa thuận được, bạn cần đưa ra một trong những lý do tại Điều 35 Luật này và đảm bảo thời gian báo trước. Nếu không bạn có nghĩa vụ:

"Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc.

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này."

Tuy nhiên, người sử dụng lao động không thể tự ý trừ vào phần lương bạn thử việc. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên người sử dụng lao động để làm rõ hơn về vấn đề này.

>> Bài viết tham khảo thêm: Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần phải báo trước?

 

5. Có được nghỉ ngang trong thời gian thử việc hay không?

Thưa luật sư,cháu là kỹ sư công nghệ thông tin, 27 tuổi, đang làm việc tại tp. Hcm. Cháu sẽ ký hợp đồng thử việc 2 tháng (hiện tại cháu mới ký offer letter) với công ty a (lĩnh vực cntt), nhưng sau khi nghiên cứu kỹ cháu thấy mình không thể gắn bó với công ty này lâu dài.
Cháu tính đi làm khoảng một tháng và xin nghỉ, cháu dự định sẽ báo trước cho họ để họ có kế hoạch tuyển người thay vào vị trí của cháu. Luật sư cho cháu hỏi, trong trường hợp cháu làm như thế, cháu có vi phạm điều gì không. Và nếu công ty không chịu thanh toán tiền lương cho cháu thì cháu sẽ phải làm như thế nào ? Xin luật sư tư vấn kỹ cho cháu một chút về quy định ạ. Cháu cần nêu lý do như thế nào để được nghỉ ngang. Và cháu cần phải báo trước cho họ bao nhiêu ngày thì hợp với quy định ?
Chân thành cảm ơn. Trân trọng!

 

Luật sư trả lời:

Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019 về thời gian thử việc:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tiền lương trong thời gian thử việc:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về kết thúc thời gian thử việc:

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

=> Như vậy, theo quy định của pháp luật trong thời gian thử việc thì bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuân thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà bạn và công ty đã thỏa thuận. Nếu bạn báo trước cho công ty về việc bạn sẽ nghỉ nghỉ việc sau một tháng để công ty chủ động cho việc thay người như vậy là hợp lý và cũng thuận tiện cho cả 2 bên.

- Sau 1 tháng công ty có trách nhiệm chi trả tiền lương cho bạn theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng thử việc và mức lương thử việc tối thiểu bằng 85% mức lương của hợp đồng lao động chính thức. Trường hợp công ty không chi trả tiền lương cho bạn bạn có thể yêu cầu tổ chức Công đoàn có nghĩa vụ đại diện cho người lao động yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng hoặc gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở chính để được giải quyết.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê