Nhưng cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú của CA huyện Thanh Trì không tiếp nhận hồ sơ với lý do: Sổ đất của tôi là sổ đất vườn, không phải đất ở nên không tiếp nhận giải quyết cho tôi (các giấy tờ, thủ tục khác tôi đã có đủ theo yêu cầu như: tôi có sổ lưu trú đủ 12 tháng + hợp đồng lao động dài hạn + giấy giới thiệu công ty + chứng minh nhân dân + giấy khai sinh + kê khai nhân khẩu + sổ đất vườn + ...) Xin hỏi: trường hợp của tôi có đăng ký hộ khẩu được không? Nếu có thì căn cứ theo luật định nào? Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú xử lý như vậy có đúng hay không?

Xin chân thành cảm ơn quý công ty.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Trường hợp của tôi có đăng ký hộ khẩu được không?

Luật sư tư vấn dân sự gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Cư trú 2006

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú số 36/2013/QH13

- Luật Thủ đô 2012

- Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú

2. Nội dung trả lời:

Điều 19 Luật thủ đô 2012 quy định về quản lý dân cư:

"1. Dân cư trên địa bàn Thủ đô được quản lý với quy mô, mật độ, cơ cấu theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

2. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành; phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng Thủ đô phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm nhằm hạn chế tình trạng di dân tự phát vào nội thành.

3. Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê."

Như vậy, vì huyện Thanh Trì là ngoại thành của Hà Nội nên theo quy định trên việc đăng ký thường trú của bạn sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

Điều 20 Luật cư trú quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

"Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.”

Và theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP thì nơi cư trú của công dân bao gồm:

"3. Chỗ ở hợp pháp bao gồm:

a) Nhà ở;

b) Tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân;

c) Nhà khác không thuộc Điểm a, Điểm b Khoản này nhưng được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân."

Theo các quy định trên thì trong trường hợp của bạn, để được đăng ký thường trú bạn phải có một trong các điều kiện đó là: có chỗ ở hợp pháp. Theo quy định tại Nghị định 31/2014/NĐ-CP thì chỗ ở hợp pháp là nhà ở; tàu; thuyền; nhà khác hoặc phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Nhưng theo bạn trình bày thì bạn không nói trên mảnh đất của bạn có nhà ở hay không nên có thể hiểu: 

Một là, nếu trên mảnh đất có nhà ở (có giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở là hợp pháp) và bạn đáp ứng hết các điều kiện khác theo quy định tại Luật Cư trú thì bạn sẽ được đăng ký thường trú. Nếu trường hợp này, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không giải quyết việc đăng ký thường trú của bạn thì cán bộ này đã làm không đúng với quy định của pháp luật.

Hai là, nếu trên đất không có nhà ở thì trường hợp này bạn không đủ điều kiện để đăng ký thường trú. Do đó, cán bộ không giải quyết việc đăng ký thường trú của bạn là đúng thẩm quyền.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê