Ngày 5/1/2013, công ty ban hành quyết định cho anh tôi thôi việc, với lý do là thay đổi cơ cấu, tổ chức phải giải thể dự án Dynamics AX. Theo tôi, thì công ty đã áp dụng điểm c khoản 1 điều 38 và khoản 1 điều 44 BLLĐ 2012, nhưng lại không đúng với thủ tục theo điểm b khoản 2 điều 38 và khoản 3 điều 44 BLLĐ 2012. Vậy trong trường hợp này chúng tôi nên làm thế nào cho đúng, thưa Luật sư?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty luật Minh Khuê.

Trường hợp đơn phương cho người lao động thôi việc trái pháp luật ?

Luật sư tư vấn về pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động

2. Nội dung tư vấn:

Theo những thông tin bạn cung cấp, phía công ty đã tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động đúng về mặt nội dung nhưng còn một số thắc mắc về mặt thủ tục. Cụ thể:

Theo Điều 44 Bộ Luật lao động 2012 có quy định:

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế

1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;

c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

2. Lý do kinh tế tại Khoản 2 Điều 44 của Bộ luật Lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, việc bạn áp dụng Điều 38 là với trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt khi có căn cứ quy định khoản 1 Điều 38 còn trong trường này công ty chấm dứt là do sự kiện khách quan theo Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012. Nếu công ty lấy lý do trên mà cho thôi việc tứ 02 người lao động trở nên mà ảnh hướng đễn việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm thì cần phải thực hiện việc thủ tục tại Điều 44 thì phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động,  trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Nếu bạn và anh trai cho rằng phía công ty đã không tiến hành xây dựng phương án sử dụng lao đọng mới hoặc anh trai bạn hoàn toàn có khả năng tiếp tục làm việc tại bộ phận khác trong công ty nếu thay đổi cơ cấu, anh trai bạn có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp động lao động và tiến hành thỏa thuận lại với phía công ty theo Điều 40 luật này hay kiện ra tòa để được xử lý một cách thích đáng và phù hợp với pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê