Bất ngờ tôi thấy địa chính xã và một số người đến đây đo đạc chia lô để bán. Người dân chúng tôi rất bức xúc không hề biết chuyện gì đang xảy ra không hề nhận được thông báo thu hồi nào cả. Vậy luật sư hãy tư vấn giúp tôi việc làm nhu trên có đúng pháp luật hay không? người dân chúng tôi cần phải làm gì? nếu sai thì khiểu nai lên cơ quan có tham quyền như thế nào? được giải quyết nhanh nhất. 

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Hoàng Hải

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Thu hồi đất như vậy có đúng pháp luật không ?

Luật sư tư vấn luật đất đai qua điện thoại gọi:1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Luật khiếu nại 2011

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, hành vi trên của cán bộ địa chính xã có thực hiện đúng quy định pháp luật không?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 16: Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.”

Như vậy, Nhà nước chỉ thu hồi đất trong những trường hợp vì mục đích nhà nước, công cộng, sử dụng đất trái quy định pháp luật hoặc các trường hợp chấm dứt quyền sử dụng đất theo quy định trên và phải có thông báo, quyết định thu hồi theo quy định pháp luật cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật đất đaI 2013 quy định về trách nhiệm thông báo thu hồi đất như sau:

“1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.”

Như vậy, cơ quan Nhà nước sẽ tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất bị thu hồi trước khi thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Thời hạn thông báo chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp trước khi có quyết định thu hồi đất.

Trong trường hợp của bạn việc cơ quan địa chính xã tiến hành đo đạc, chia lô đất mà không thông báo cho 7 hộ dân biết không phải là hành vi trái pháp luật. Nếu trong thời hạn 90 ngày, trước khi có quyết định thu hồi đất mà cơ quan có thẩm quyền không thông báo 7 hộ dân biết thì hành vi đó sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Khi đó, bạn có quyền khiếu nại hành vi vi phạm này của cơ quan địa xã.

Vì vậy, trước tiên bạn phải xem xét rõ việc địa chính xã đo đạc nhằm mục đích gì, có thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất như Điều 16 Luật đất đai 2013 để có thể xác định hành vi trên của chính quyền xã là đúng hay sai theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, trình tự khiếu nại đối với hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại 2011:

Điều 7:

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Như vậy, nếu hành vi của chính quyền xã sau khi đã có thông tin xác nhận hoặc có quyết định hành chính của cơ quan nhà nước xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp trên phần diện tích đất đó của bạn và thì bạn làm đơn khiếu nại lần đầu gửi đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn khiếu nại áp dụng năm 2020, hướng dẫn viết đơn khiếu nại

Tham khảo: Mẫu đơn khiếu nại hành chính .

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi, nếu còn thắc mắc gì liên quan đến pháp luật bạn có thể liên hệ theo số hotline: 1900.6162để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?