Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn bảo lãnh đối với người chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài ?

  Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội.

Nghị định 141/2005/NĐ-CP Về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

2. Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

Được biết cô bạn chuẩn bị đi lao động nước ngoài và theo lời cô bạn nói thì người ở bên kia sẽ lo thủ tục làm việc với chính quyền bên kia và cô bạn chỉ việc sang thôi, thấy bảo là Bảo lãnh người làm. Trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, cô bạn là lao động Việt Nam chuẩn bị sang nước ngoài lao động xuất khẩu, bạn chưa cung cấp rõ cho chúng tôi biết cô bạn đi theo hợp đồng cá nhân hay hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cá nhân đầu tư ra nước ngoài.

- Nếu cô bạn  đi theo hợp đồng cá nhân hay hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cá nhân đầu tư ra nước ngoài thì phải tiến hành thủ tục hồ sơ theo Khoản 2 Điều 43 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội bao gồm:

Hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm có:

+ Đơn đi làm việc ở nước ngoài;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

+ Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

+Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động.

-  Nếu cô bạn đi theo hợp đồng cá nhân thì hồ sơ chuẩn bị được quy định tại Điều 52 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội bao gồm:

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ?

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú bao gồm:

+  Đơn đăng ký kèm theo bản sao Hợp đồng cá nhân, có bản dịch bằng tiếng Việt;

+  Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức.

Thứ hai , Đối với vấn đề bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Điều 7 Nghị định 141/2005/NĐ-CP Về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài quy định Ký hợp đồng với người lao động và ký hợp đồng bảo lãnh:"Doanh nghiệp có trách nhiệm ký "Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài" với người lao động và "Hợp đồng bảo lãnh" với người bảo lãnh cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài."

Mặt khác, theo Điều 16  Nghị định 141/2005/NĐ-CP Về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoàivề  Người bảo lãnh cho người lao động như sau:

"1. Người bảo lãnh cho người lao động là người được người lao động lựa chọn, giới thiệu và được doanh nghiệp chấp nhận để ký hợp đồng bảo lãnh với doanh nghiệp. Người bảo lãnh phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để giao kết "Hợp đồng bảo lãnh";

b) Có khả năng về kinh tế đáp ứng điều kiện trong "Hợp đồng bảo lãnh" hoặc có uy tín, trách nhiệm để đảm bảo việc người lao động thực hiện các nghĩa vụ của mình.

2. Người bảo lãnh có trách nhiệm:

a) Ký "Hợp đồng bảo lãnh" với doanh nghiệp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người lao động với doanh nghiệp đó;

b) Thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đã cam kết trong "Hợp đồng bảo lãnh" thay cho người lao động trong trường hợp người lao động không thực hiện nghĩa vụ đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Vận động, giáo dục người lao động, gia đình người lao động thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động."

Như vậy, cô bạn đi lao động nước ngoài , bên kia sẽ lo thủ tục làm việc với chính quyền bên kia và cô bạn chỉ việc sang làm việc thôi,thấy bảo là người bảo lãnh đi làm. Điều này hoàn toàn sai với quy định vì bảo lãnh người đi làm sẽ do chính người lao động lựa chọn và người này phải thỏa mãn 2 điều kiện : Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để giao kết "Hợp đồng bảo lãnh" Và có khả năng về kinh tế đáp ứng điều kiện trong "Hợp đồng bảo lãnh" hoặc có uy tín, trách nhiệm để đảm bảo việc người lao động thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

>> Xem thêm:  Trốn ra nước ngoài làm việc có được lấy lại sổ đỏ và tiền cọc không?

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài