Đến ngày 17/04/2015 tôi có thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, ngày 22/04/2015 tôi đã nộp đầy đủ các khoản phí theo yêu cầu của chi cục thuế huyện phù cừ (theo thông báo thời hạn nộp tiền cuối cùng vào 07/05/2015). Song cho tới nay tôi và mọi người vẫn chưa được bàn giao đất.

Vậy tôi muốn hỏi:

- Theo nhà nước quy định thì sau khi hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất và lệp phí trước bạ thì khoảng bao nhiêu thời gian sau sẽ bàn giao cho người được trúng đấu giá.

- Khu đất trúng đấu giá của chúng tôi do ban ngành nào có quyền bàn giao (cấp tỉnh, cấp huyện, hay cấp xã).

- Tôi phải làm gì để sớm được bàn giao đất để xây dựng.

Xin trân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi số:  1900.1975

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 14/2015 TTLT-BTNMT-BTP

2. Nội dung tư vấn:

Mình xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau :  Theo thông tư 14/2015 TTLT-BTNMT-BTP điều 14 quy định rõ:

Điều 14. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

1. Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Vì vậy theo quy định của pháp luật UBND huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  phối hợp với UBND xã, phường thị trấn nơi có đất đấu giá tổ chức thực hiện bàn giao đất cho bạn.

Điều 41. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã bán đấu giá.

1. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá do tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời hạn, địa điểm giao tài sản đã bán đấu giá do tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra nếu trong hợp đồng có thỏa thuận khác thì bạn có thể căn cứ vào hợp đồng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê