Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 78/2015/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp

II. Nội dung phân tích

Thứ nhất, chủ Công ty TNHH một thành viên có được nhân danh cá nhân cho công ty vay vốn không?

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Như vậy, Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tỏng phạm vi số vốn điều lệ của công ty nên khi chủ sở hữu muốn nhân danh cá nhân đứng ra cho công ty vay vốn thì cần có sự tách biệt giữa tài sản công ty và tài sản góp vốn của chủ sở hữu, thông qua đó sẽ phát sinh hợp đồng vay tiền và biên bản kiểm kê nếu giao nhận tiền mặt.

Thứ hai, rút cổ phần ra khỏi công ty

Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp ( Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên) ( Luật doanh nghiệp năm 2014)

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy địnhtại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Thứ ba, chuyển giao chức vụ

Bạn xem xét, hiện nay người sở hữu 51% vốn điều lệ có giữ chức danh người đại diện theo pháp luật kiêm chức danh tống giám đốc hay không. Nếu chuyển gia chức vụ cho sếp là người nước ngoài thì tiến hành họp HĐTV thông qua chuyển giao chức vụ. Sau đó, doanh nghiệp bạn sẽ phải lập báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp.

Điều 12. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp ( Luật doanh nghiệp năm 2014)

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp.