Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn quyền lợi người lao động khi thôi việc, gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

2. Nội dung phân tích

Trong trường hợp bạn nghỉ việc có thể là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn có thể được hưởng các quyền lợi sau đây từ doanh nghiệp :

2.1.  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, được thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Cụ thể theo khoản 1, điều 114 Bộ luật lao động thì "1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ."

Ngoài ra bao gồm các khoản nợ lương, thưởng...mà người sử dụng lao động chưa thanh toán hết cho người lao động.

2.2. Được trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

>> Xem thêm:  Quyết định kỷ luật buộc thôi việc, yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo là đúng hay sai ?

2.3. Hưởng trợ cấp thôi việc

Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc."

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn làm việc cho công ty từ năm 2007 đến 5/2015. Như vậy, thời gian thực tế để tính trợ cấp thôi việc của bạn được xác định từ năm 2007 đến hết năm 2008 ( do 1/1/2009 người lao động bắt đầu phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp). Tức là bạn có 2 năm làm việc, tương ứng với đó bạn được trợ cấp một tháng tiền lương. Theo thông tin bạn cung cấp thì mức lương của bạn 10.000.000/ tháng, cho nên bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc với mức 10 triệu đồng.

2.4. Quyền lợi tương ứng khi công ty không tham gia bảo hiểm cho bạn.

Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định cấm các hành vi sau:

"Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Không đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội.

3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

4. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

5. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm xã hội."

Về hành vi này thì căn cứ theo điều 138 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì

"Điều 138. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại các điều 134, 135, 136 và 137 của Luật này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại các điều 134, 135, 136 và 137 của Luật này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 134 của Luật này từ ba mươi ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện quy định tại khoản này thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này."

Như vậy, bạn có quyền làm đơn yêu cầu công ty đóng lại toàn bộ số tiền bảo hiểm cho bạn từ năm 2007 đến năm 2015. Nếu không được giải quyết, bạn làm đơn khiếu nại gửi Thanh tra lao động hoặc khởi kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi cho mình.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến: 1900.6162.

>> Xem thêm:  Hình thức kỷ luật sa thải và buộc thôi việc khác nhau ở điểm nào ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Điều kiện sa thải người lao động theo luật ? Cách sa thải lao động hợp pháp