nhưng đến hôm nay ngày 16.11 tôi vẫn chưa nhận được tiền chi trả. Tôi có lên cơ quan BHXH để hỏi việc này thì nhân viên bảo tôi sang trung tâm việc làm hỏi lại vì họ chưa nhận được danh sách chuyển qua,nhưng khi tôi liên hệ bên trung tâm việc làm thì họ lại nói phần chi trả là thuộc Cơ quan BHXH . Theo tôi được biết thì Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/3/2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2015) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp :"  Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện. Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, khoản 2 điều này quy định: a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 7 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo. "

Như vậy, căn cứ quy định tại Điểm b nêu trên, việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp ​lần này của tôi bị chậm trễ? Hay vì đã có luật mới thay thế vì nhân viên bên BHXH  nói với tôi rằng theo đúng thủ tục là sau 16 ngày kể từ ngày tôi trình diện thì mới trả tiền? Vậy tôi phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết? Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Q.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

         Tư vấn chi trả bảo hiểm thất nghiệp chậm cho người lao động?

                                                   Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi : 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi . Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau: 

 

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Nghịch lý của thời gian

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm.

Nội dung phân tích:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

-  Xét thấy, bạn có nộp bảo hiểm thất nghiệp cho trung tâm việc làm và đã nhận được trợ cấp lần đầu nhưng sau đó trợ cấp lần 2 do lỗi thuộc về phía bạn đã không lên trình báo nên bạn đã mất quyền lợi của tháng 10. Và tháng 11 bạn  lên trình diện ngày 2.11 theo khung thời gian TT việc làm hẹn từ 1-4/11  nhưng đến hôm nay ngày 16.11 bạn vẫn chưa nhận được tiền chi trả. Theo quy định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

3. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định."

Và sau đó, bạn có lên cơ quan BHXH  để hỏi việc này thì nhân viên bảo bạn sang trung tâm việc làm hỏi lại vì họ chưa nhận được danh sách chuyển qua,nhưng khi bạn liên hệ bên trung tâm việc làm thì họ lại nói phần chi trả là thuộc Cơ quan BHXH . Như vậy, bạn đã bỏ qua lần hưởng trợ cấp lần 2 , thông thường  thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 2  bị chậm 1 tháng, theo Điểm b Khoản 2 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP xét thấy sẽ bị chậm so với lần 1 được hưởng, ngoại trừ trường hợp chấm dứt hoặc tạm ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp của bạn đã bỏ qua với lần 2 cũng đồng nghĩa với việc bạn tạm ngừng hưởng trợ cấp tháng đó . Vì vậy,  đối với lần 3 này thì bạn sẽ phải dựa theo Điểm b Khoản 2 Nghị định nêu trên để tính trợ cấp hưởng ban đầu. Hơn nữa bạn cũng không thực hiện đúng trách nhiệm của người lao động gồm:  Đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội và  Thông báo hằng tháng với tổ chức bảo hiểm xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; ( Theo Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm xã hội 2006 )

>> Xem thêm:  Nghỉ việc chưa có việc làm mới thì có đăng ký thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được không?

- Mặt khác, theo  Khoản 3 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: " Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này."

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, sẽ được trả tiền trợ cấp sau 16 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng như nhân viên bên BHXH TPHCM nói với bạn. Vì vậy, bạn cần chờ để cơ quan bên bảo hiểm chi trả cho bạn theo đúng thời gian như luật định. Ngược lại, bạn vẫn muốn đòi lại quyền lợi cho mình bạn có thể thực hiện khiếu nại lên giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm để được giải quyết. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG.

 

>> Xem thêm:  Danh sách địa chỉ các trung tâm dịch vụ việc làm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bản cập nhật mới nhất 2018