Người gửi: T.L

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Di sản thừa kế ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về thừa kế tài sản:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của công ty, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. 

Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Vậy di chúc bằng miệng chỉ được thực hiện khi người để lại di sản bị cái chết bị đe dọa hoặc do nguyên nhân khác không thể lập di chúc được. 

Theo khoản 5, điều 652 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

"Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

Vậy đối với trường hợp của bạn, Cha mẹ để lại tài sản thừa kế cho 1 người con nhưng chỉ là nói miệng cho riêng người đó. Vậy theo quy định trên thì di chúc miệng này không có giá trị pháp lý. Vì vậy, di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Những người ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:  "vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết" sẽ được hưởng di sản thừa kế.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ