Những anh chị em của Bố Em có quyền hưởng tài sản để lại không ? Bố Em là trai út ở chung với ông bà nội và đang ở trên tài sản đó. Những anh chị em của khác của Bố đều có gia đình riêng hết.

Người gửi: M.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

 

                                                                     Tư vấn chia di sản thừa kế không có di chúc?

                                                                             Luật sư tư vấn dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Minh Khuê. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin hỗ trợ trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005

Nội dung tư vấn:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì: ông bà nội của bạn có 6 anh em, ông nội bà nội chết đi không để lại di chúc, cha bạn là con trai út, sống chung với ông bà nội và anh chị em của cha bạn đều có gia đình riêng hết. Việc ông bà nội của bạn chết mà không để lại di chúc thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của ông bà nội sẽ được chia thừa kế theo pháp luật, theo quy định tại Điều 675 Bộ luật Dân sự năm 2005.

"Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc"

Trường hợp chia thừa kế theo pháp luật thì cần phải xác định được những người thừa kế và hàng thừa kế, theo thông tin bạn cung cấp thì những người thừa kế của ông bà nội sẽ gồm: 6 anh em (tức là con đẻ của ông bà nội) Điều 676 Bộ luật Dân sự quy định về người thừa kế theo pháp luật.

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Như vậy, về mặt nguyên tắc, theo quy định của pháp luật thì cha của bạn và 5 người con còn lại của ông bà nội của bạn là những người thừa kế cùng hàng, và được hưởng phần di sản bằng nhau. Do đó, các anh chị của cha bạn vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Người thừa kế có thể thỏa thuận việc ai là người quản lý, sử dụng di sản thừa kế và tỷ lệ mỗi người được hưởng trong khối di sản và sau đó phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Trường hợp không thể thỏa thuận được về việc phân chia di sản thừa kế thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông bà nội ( tức là cha của bạn và 5 người con còn lại của ông bà nội) có quyền yêu cầu tòa án thực hiện việc phân chia di sản thừa kế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.