Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh khuê

            Tư vấn chuyển công tác

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật cán bộ công chức năm 2008

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2. Nội dung trả lời:

Trường hợp của bạn không được quy định rõ ở các văn bản pháp luật có liên quan về cán bộ, công chức. Tuy nhiên tại Khoản 10 Điều 7 Luật cán bộ, công chức năm 2008 có quy định rằng:
"Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác."
 Và tại Điều 50 Luật cán bộ công chức 2008 cũng có quy định:

>> Xem thêm:  Công sở là gì ? Khái niệm công sở được hiểu như thế nào ?

"1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới."

Việc điều động công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

"Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;
2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;
3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

Như vậy, nếu bạn muốn chuyển công tác từ tỉnh Quảng Bình về tỉnh Thái Bình thì bạn cần phải  được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến, và khi đó bạn không phải thi tuyển công chức mà làm thủ tục thuyên chuyển công tác.

Và như vậy bạn có thể được biên chế công chức nhà nước như ở tỉnh Quảng Bình.

– Về thủ tục chuyển công tác hiện nay thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức,viên chức của mỗi tỉnh, ở mỗi tỉnh khác nhau thì thủ tục sẽ khác nhau, nhưng bắt buộc phải có các nội dung sau đây:

+ Đơn xin chuyển công tác;

+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền (quyết định điều động);

+ Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan chuyển đến;

– Về thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi bạn sẽ chuyển đến công tác.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chuyên viên là gì ? Quy định về tiêu chuẩn, ngạch chuyên viên