Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

1. Cơ sở pháp lý:

 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013

Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

2. Luật sư tư vấn:

2.1.Thứ nhất về điều kiện đăng ký thường trú cùng với cha mẹ?

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Luật cu trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;"

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA:

"Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) về mối quan hệ nêu trên."

Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA:

"i) Cá nhân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình khi đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu."

Như vậy trong trường hợp này bạn muốn đăng ký thường trú về cùng bố mẹ mình thì bạn cần cung cấp giấy tờ: giấy tờ chứng minh ( giấy khai sinh...) hoặc xác nhận UBND cấp xã về mối quan hệ cha con.Do đó khi bạn muốn đăng ký thường trú cùng bố mẹ bạn thì trong trường hợp này bạn không cần đợi khi sau khi ly hôn bạn vẫn được đăng ký thường trú cùng bố mẹ với trường hợp trên.

2.2.Thứ hai về thủ tục, trình tự đăng ký thường trú với trường hợp trên?

Bước 1: Bạn nộp hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

-Về hồ sơ đăng ký thường trú:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này."

-Trình tự, thủ tục để cung cấp giấy tờ trên:

+Về phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu: (Mẫu thông tư 36/2014/TT-BCA)

+Về giấy chuyển hộ khẩu:

Điều kiện: Căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi,bổ sung năm 2013):

"2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh."

Hồ sơ:  Căn cứ khoản 4 Điều 28 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013)

"4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu."

Thẩm quyền giải quyết:Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này."

Như vậy:

Nếu chuyển nơi thường trú tại nơi khác phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an cấp xã

Nếu chuyển nơi thường trú tại nơi khác phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, công an thị xã thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ khoản 5 Điều 28 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến."

Bước 2: Bạn nộp hồ sơ cơ quan có thẩm quyền

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh."

Như vậy:

Nếu nơi bạn đăng ký thường trú là thành phố trực thuộc Trung ương: Công an quận, huyện, thị xã 

Nếu nơi bạn đăng ký thường trú là tỉnh: Công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

-Về thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

"3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Tham khảo bài viết liên quan:

Thủ tục tách hộ khẩu sau khi ly hôn ?

Tách khẩu của mẹ, con sau khi ly hôn

Thủ tục tách hộ khẩu khi ly hôn ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận  Tư vấn Pháp luật dân sự.