Vậy Luật sư cho tôi hỏi là Hội đồng thành viên công ty của tôi phải được sự chấp thuận của chủ sở hữu rồi mới bổ nhiệm các chức danh trên hay là bổ nhiệm trước rồi mới làm tờ trình xin chủ sở hữu chấp thuận?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: OP

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lí:

- Luật Doanh nghiệp 2005.

Nội dung trả lời :

Trong công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Quy định của Điều lệ công ty thì việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty phải được sự chấp thuận của chủ sở hữu. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, theo Luật Doanh nghiệp Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu, sẽ họp và bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty. Sau đó thông báo lại cho chủ sở hữu công ty về quyết định họp Hội đồng thành viên và quyết định này có giá trị kể từ khi được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT