Để sản xuất, công ty đang sử dụng nguồn nước của HXH, do Công ty TNHH TLTĐ quản lý với mức giá 900 đồng/m3 (chưa tính VAT). Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì Công ty TNHH A sử dụng nước như trên thì có phải trả tiền sử dụng nước cho Công ty TNHH TLTĐ không ?

Xin trân trọng cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bộ Phận tư vấn Pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và đưa ra câu trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Nội dung tư vấn:

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ Việt Nam".

Nguyên tắc hoạt động và chính sách phát triển ngành nước theo Điều 3 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định:

Và Điều 3 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định

"Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và chính sách phát triển ngành nước

1. Hoạt động cấp nước là loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước, trong đó có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc biệt khó khăn.

2. Phát triển hoạt động cấp nước bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với chất lượng bảo đảm, dịch vụ văn minh và kinh tế cho nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

3. Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

4. Ưu tiên khai thác nguồn nước để cấp nước cho mục đích sinh hoạt của cộng đồng.

5. Khuyến khích sử dụng nước sạch hợp lý, tiết kiệm và áp dụng các công nghệ tái sử dụng nước cho các mục đích khác nhau.

6. Khuyến khích các thành phần kinh tế, cộng đồng xã hội tham gia đầu tư phát triển và quản lý hoạt động cấp nước".

Một điểm cần quan tâm đó là: Hoạt động cấp nước là loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước, trong đó có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc biệt khó khăn.

Theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định 124/2011/NĐ-CP quy định: Khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

"8. Khoản 3 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 30. Khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

3. Dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ:

a) Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào như cấp điện, đường;

b) Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cấp nước tại các đô thị;

c) Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và một phần chi phí đầu tư xây dựng công trình khi triển khai dự án cấp nước cho những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước, dân tộc ít người, miền núi và hải đảo;

d) Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi cho dự án đầu tư cấp nước, không phân biệt đối tượng sử dụng;

đ) Ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn vay thương mại.”

Công ty TNHH A là Công ty quốc phòng, an ninh thực hiện nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm theo nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Để sản xuất, công ty đang sử dụng nguồn nước của HXH, do Công ty TNHH TLTĐ quản lý với mức giá 900 đồng/m3 (chưa tính VAT). Theo quy định của pháp luật thì Công ty TNHH A sử dụng nước như trên phải trả tiền sử dụng nước cho Công ty TNHH TLTĐ vì không thuộc đối tượng được ưu đãi. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cơ chế ưu đãi cụ thể cho các dự án cấp nước và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất và sử dụng vật tư, thiết bị chuyên ngành sản xuất trong nước.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự.