1. Thẩm quyền giải quyết:

 - Việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở kế hoạch và UBND tỉnh/Thành phố nơi chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD đang hoạt động;

- Hồ sơ và thủ tục thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư;

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

2. Hồ sơ lập chi nhánh, VPĐD, DDKD có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

- Thông báo lập Chi nhánh (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh);

- Thông báo lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện)

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

>> Xem thêm:  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2020

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên;

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

- Bản sao hợp lệ & quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh;

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Hồ sơ Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo lập Địa điểm kinh doanh

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh cá thể ?

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) giấy tờ chứng thực cá nhân;

Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 

------------------------------------------

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về vốn với hộ kinh doanh cá thể ?