1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

2. Luật sư tư vấn 

Trước hết, để kinh doanh ngành nghề dạy học ngoại ngữ, bạn cần xem xét doanh nghiệp của bạn đã đăng ký ngành nghề kinh doanh về dạy học ngoại ngữ hay chưa. 

Căn cứ theo Quyết định 27/2008/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trường hợp bạn muốn đăng ký kinh doanh hoạt động dạy ngoại ngữ có thể đăng ký những mã ngành sau đây: 8559 (Giáo dục khác chưa được phân vào đâu); 8560 (Dịch vụ hỗ trợ Giáo dục) 

Sau khi đã được cấp phép kinh doanh những ngành nghề trên, bạn cần có quyết định thành lập cho phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trung tâm của bạn. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau: 

1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

b) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

c) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

( Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP) 

Bạn cần nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ như trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện. Nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê