Trong số những mảnh ruộng tăng sản đó, bà tôi có cấy riêng 1 số mảnh, nhà tôi cấy riêng một số mảnh. Nay bà đã mất, và hiện tại đang có dự án lấy đất vào những mảnh ruộng tăng sản đó. Vậy cho tôi hỏi.

1. Hiện nay đã có chính sách nào cắt ruộng của người mất chưa, trong thời gian bao lâu kể từ khi mất ?

2. Theo quy định của pháp luật thì nhà tôi có thể tách riêng sổ ruộng ra khỏi tên bà được không và thủ tục như thế nào, vì trước đây do rất nhiều tranh chấp mà nhà tôi chưa tiến hành được ?

3. Nếu bây giờ khi Nhà nước lấy đất thì cách thức xử lí ra sao về việc phân chia tiền đền bù? Mảnh nào bà tôi cấy thì lấy tiền mảnh ấy, nhà tôi lấy tiền mảnh nhà tôi hay cứ vào mảnh nào thì chia đều 5 khẩu? Nếu mảnh nào bà tôi cấy lấy tiền mảnh ấy thì bây giờ bà đã mất ai sẽ là người hưởng số tiền đó ạ?

Tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời từ phía các luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn đền bù đất nông nghiệp theo luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn về cho công ty luật Minh Khuê, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013

- Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung phân tích:

1. Hiện nay không có chính sách thu hồi đất của người đã chết, vì theo nguyên tắc của luật Dân sự Việt Nam khi một người chết thì toàn bộ số tài sản của người này sẽ được phân chia theo quy định về thừa kế. Quyền sử dụng đất cũng là một loại di sản thừa kế. Như vậy, số ruộng đứng tên bà nội của bạn bây giờ sẽ được phân chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật.

2. Sau khi chia thừa kế theo pháp luật thì phần ruộng mà bố bạn được thừa kế có thể được sang tên chủ sử dụng là bố bạn. Khi chưa có sự phân chia thừa kế thì nhà bạn không được phép tách sổ. Khi chia thừa kế, các khoản chi phí như mai táng, thuế đất nhà bạn đã đóng, các khoản nợ khác của bạn được trừ vào di sản thừa kế. Chia di sản theo nguyên tắc công bằng, mỗi người thừa kế được thừa kế một phần bằng nhau, nếu những người thừa kế thỏa thuận thống nhất cách chia khác thì chia theo thỏa thuận, thỏa thuận phải được lập thành văn bản.

Theo quy định tại Điều 657 BLDS:

"Điều 657. Người phân chia di sản

1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.

3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận."

Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Điều 83 cũng quy định việc Nhà nước "Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình,"

Số tiền đền bù sẽ được coi là di sản thừa kế và được chia theo pháp luật về thừa kế.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp thuế khi xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định mới 2020 ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?