Cụ thể:

1. Hiệu chỉnh các hợp đồng

2. Xem xét, hiệu chỉnh/ bổ sung toàn bộ hệ thống quy định, nội quy, quy chế của công ty cho phù hợp với luật pháp và thực tế.

3. Xem xét, hiệu chỉnh/ bổ sung toàn bộ các mô tả công việc cho các vị trí hiện có trong Công ty.

4. Xây dựng văn hóa Công ty/ Đơn vị.

5. Đào tạo, hướng dẫn cho CBNV mới về văn hóa Công ty/ đơn vị và mô tả công việc.

6. Đại diện Công ty để giải quyết các vụ tranh chấp ... Công ty sẽ thanh toán tiền ăn, ở, đi lại ... nếu ngoài phạm vi Hà Nội.

7. Thực hiện các công việc Bên A yêu cầu có liên quan tới công tác Pháp chế, Pháp luật, Nội quy/ Quy định.

Rất mong được Quý Công ty cử cán bộ gặp gỡ, khảo sát và thương thảo hợp đồng.

Người gửi: Nguyễn Xuân Anh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:

Công ty Luật TNHH Minh Khuê là công ty tư vấn chuyên về Luật doanh nghiệp, Công ty luật Minh Khuê hiểu rõ và sâu sắc những vấn đề mà các doanh nghiệp Viêt Nam  và doanh nghiệp có vốn đầu tư nược ngoài đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay đang mắc phải, do đó Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn, soạn thảo các Quy chế hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được một hệ thống pháp quy vững mạnh tạo ra nội lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, các dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê gồm:

- Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành.

- Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

- Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

- Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng.

- Tư vấn xây dựng Quy chế Quản lý vốn, tài sản và Công tác Tài chính Kế toán.

- Tư vấn xây dựng Nội quy của doanh nghiệp.

Tham khảo một số quy chế mẫu do Công ty luật Minh Khuê xây dựng cho một số tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam:

1. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

2. Quy chế tài chính của công ty cổ phần đầu tư tài chính;

3. Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

4. Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc và các phòng ban giúp việc;

5. Dự thảo xây quy chế về quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán, tài vụ của Công ty cổ phần;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê