Có vấn đề kính nhờ luật sư tư vấn: Theo quá trình tìm hiểu, từ lúc nộp hồ sơ yêu cầu nhận BHTN đến nhận quyết định có được trợ cấp thất nghiệp hay không theo quy định luật là từ 5-7 ngày làm việc phải không luật sư? Nhưng thực tế hiện nay thì kéo dài tới 20 ngày làm việc, có một số phản ánh có thể lâu hơn? Giả sử hồ sơ tôi nộp là hợp lệ vào ngày 18 tháng 06 năm 2015. Và họ cho giấy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2015. Nhưng ngày 29 tháng 05 năm 2015 tôi phải ra nước ngoài, vậy thì BHTN của tôi sẽ được tính như thế nào, trong trường hợp của tôi theo tìm hiểu của cá nhân tôi có phải tôi hoàn toàn đủ tư cách để nhận được BHTN ít nhất là một tháng không? 

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn điều kiện, thủ tục để nhận bảo hiểm thất nghiệp ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật việc làm 2013

>> Xem thêm:  Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì ?

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung phân tích: 

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và cần đáp ứng đủ các điều kiện luật định. 

1. Điều kiện và thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp."

Như vậy, thời gian từ lúc nộp hồ sơ yêu cầu nhận BHTN hợp lệ (kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ) đến lúc nhận quyết định có được trợ cấp thất nghiệp hay không là 20 ngày chứ không phải là 5 - 7 ngày.

>> Xem thêm:  Thù lao là gì ? Quy định pháp luật về thù lao

- Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết." 

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải đáp ứng đủ cả 4 điều kiện quy định tại Điều 49 như trên. Nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như trên thì bạn cần nộp hồ sơ để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16, 17, 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

2. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo như bạn nêu: giả sử hồ sơ của bạn nộp là hợp lệ vào ngày 18 tháng 06 năm 2015. Và họ cho giấy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2015. Nhưng ngày 29 tháng 05 năm 2015 bạn phải ra nước ngoài nên chúng tôi hiểu là bạn đã ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013:

"Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này." 

Theo như bạn nêu,tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng đến tháng 5/2015 là 3 năm nên bạn sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

>> Xem thêm:  Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định mới nhất của luật lao động hiện nay ?