Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

2. Tư vấn pháp lý

2.1. Điều kiện đăng ký lại khai sinh

Theo quy định tại Điều 24 có quy định công dân dược yêu cầu cơ quan có thẩm quyền Đăng ký lại khai sinh khi có đủ các điều kiện sau:

- Công dân đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt  Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất;

- Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Xác định nguyên quán, quê quán của con khi khai sinh theo quy định mới

 

2.2. Chỉ thực hiện đăng ký lại khai sinh cho người còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ;Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP  công dân có quyền lựa chọn:

- Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh ;

- Hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đang thường trú.

 

3. Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị

- Tờ khai theo mẫu có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó làm mất giấy đăng ký khai sinh;

- Bản sao giấy khai sinh (nếu có);

- Các giấy tờ tài liệu cá nhân khác có liên quan dến nội dung khai sinh của của người yêu cầu;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về Thủ tục khai sinh cho con?

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ tài liệu trên phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó;

 

4. Trình tự, thủ tục

- Công dân xuất trình tài liệu giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã cấp Đăng ký khai sinh; hoặc nơi đăng ký thường trú;

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp, hộ tịch xem xét hồ sơ nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ chính xác sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho người có yêu cầu và ghi thông tin vào sổ hộ tịch;

+ Hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người có yêu cầu bổ sung thêm;

+ Nếu không có căn cứ thì trả lời từ trối bằng văn bản;

+ Trình Chủ tịch UBND ký giấy tờ hộ tịch;

Cho công dân ký xác nhận vào sổ hộ tich và trả kết quả cho người dân

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên con sang họ của bố ?

 

5. Thời gian giải quyết:

Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cán bộ tư pháp hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của thì thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự thủ tục trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài  1900.6162  để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail : Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Xin làm lại giấy khai sinh khi bị bị mất giấy khai sinh bản chính, chỉ còn bản sao thì phải làm như thế nào ? ở đâu ?