Giờ tôi đang có bầu được 2 tuần thì khi sinh tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm  thai sản hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư
Người gửi: Nguyễn Tâm

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.

Về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật BHXH 2006;

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

- Nghị định 152/2006/NĐ-CP  Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của  Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung phân tích:

Căn cứ Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006: “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội:

>> Xem thêm:  Công nhân làm công trình theo hợp đồng thời vụ thì đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

“1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Thông tu 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định tại khoản 1 mục II: "1. Điều  kiện hưởng chế độ   thai  sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau::

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo như những dữ kiện bạn đưa ra, do không cụ thể, nên tôi giả sử bạn  ngày bạn sinh con sẽ là ngày 30/12/2014. Theo đó, thời hạn 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ là 1/1/2014 đến ngày 30/12/2014. Trong khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp bạn sinh con vào trước ngày 15 trong tháng thì giả sử bạn sinh con vào ngày 13/01/2007, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2006, nếu trong khoảng thời gian này bạn  đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trong trường hợp bạn sinh con từ ngày 15 của tháng trở đi thì giả sử bạn nghỉ việc vào tháng 8/2007 và sinh con vào ngày 16/12/2007, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2007, nếu trong khoảng thời gian này bạn  đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì bạn  được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trân trọng cám ơn!

>> Xem thêm:  Người lao động tự làm hồ sơ nhận thai sản được không ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT 

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc phải làm như thế nào ?