Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nuôi con nuôi 2010

Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Điều kiện nhận nuôi con nuôi cố yếu tố nước ngoài:

Điều kiện đối với người nhận con nuôi có yêu tố nước ngoài được quy định tại Điều 29 Luật nuôi con nuôi 2010:

"Điều 29. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này.

2. Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú."

Bạn thuộc trường hợp người nước ngoài thường trú ở nước ngoài (có quốc tịch Mỹ- Việt Nam và Mỹ đều là thành viên của Công ước La Hay 1993 (về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế) muốn nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi bạn thường trú (pháp luật North Carlonia, Mỹ) và phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 như sau:

"Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này."

Như vậy, vì bạn không nêu rõ tuổi của bạn là bao nhiêu nên chúng tôi chưa thể khẳng định bạn có đủ điều kiện nhận cháu làm con nuôi hay không vì ngoài điều kiện về kinh tế thì còn một số điều kiện khác nữa như tuổi của người nhận nuôi con nuôi phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, điều kiện về sức khỏe, chỗ ở,...Vì vậy, bạn cần dựa vào các căn cứ pháp lý trên để đối chiếu xem mình có đủ điều kiện nhận con nuôi hay không.

>> Xem thêm:  Điều kiện để được nhận nuôi con nuôi được pháp luật quy định như thế nào ?

2.2. Hồ sơ của người nhận nuôi con:

Hồ sơ của người nhận nuôi con được quy định tại Điều 31 Luật nuôi con nuôi 2010:

"Điều 31. Hồ sơ của người nhận con nuôi

1. Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây:

a) Đơn xin nhận con nuôi;

b) Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

c) Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;

d) Bản điều tra về tâm lý, gia đình;

đ) Văn bản xác nhận tình trạng sức khoẻ;

e) Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;

g) Phiếu lý lịch tư pháp;

h) Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

i) Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này.

2. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận.

3. Hồ sơ của người nhận con nuôi được lập thành 02 bộ và nộp cho Bộ Tư pháp thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú; trường hợp nhận con nuôi đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này thì người nhận con nuôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp."

Như vậy, nếu đủ điều kiện nhận con nuôi, bạn cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính)

2. Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá trị thay thế; (Bảo sao)

3. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; (Bản chính)

4. Bản điều tra về tâm lý, gia đình; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)

5. Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng))

6. Văn bản xác nhận về thu nhập và tài sản; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)

7.  Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)

>> Xem thêm:  Tư vấn về nuôi con nuôi

8. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân).

Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hoá tại Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có  lại.

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh) là mẫu đơn TP/CN-2011/CNNNg.04.b

Người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, nếu không có tổ chức con nuôi nước ngoài thì nộp thông qua Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự tại Việt Nam.

Ngày 16 tháng 9 năm 2014 –  Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam là Bộ Tư pháp đã thông báo về việc cấp giấy phép hoạt động cho hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ để hoạt động trong lĩnh vực con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Tư pháp đã chính thức trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức Dillon InternationalHolt International Children’s Services đã được chọn để tiến hành chương trình con nuôi nước ngoài đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ năm tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột (gọi tắt là Chương trình Con nuôi Đặc biệt). Sự kiện này cũng đánh dấu ngày Hoa Kỳ chính thức bắt đầu giải quyết các trường hợp nhận con nuôi từ Việt Nam theo qui trình của Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể nộp hồ sơ tại 1 trong 2 tổ chức này tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Để được hỗ trợ thêm, bạn vui lòng gọi vào tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến:  1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận con nuôi đúng quy định pháp luật?