Sau khi trừ các chi phí còn lợi nhuận chia đôi có được không? Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn điều kiện thành lập hợp tác xã ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hợp tác xã năm 2012

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào điều 3 luật hợp tác xã 2012 có quy định về hợp tác xã :

"Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã".

Theo quy định này thì khi thành lập hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyên thành lập và hợp tác lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm... Như vậy, ở đây bạn mới có hai thành viên nên chưa đủ số thành viên tối thiểu là 07 người để tham gia thành lập hợp tác xã. Nếu bạn muốn thành lập hợp tác xã thì bạn sẽ phải tuyên truyền, vận động để có thêm thành viên cùng góp vốn để tham gia thành lập hợp tác xã. 

Còn đối với việc chia lợi nhuận của các thành viên trong HTX sẽ được chia theo quy định tại Điều 46 luật Hợp tác xã 2012.

"Điều 46. Phân phối thu nhập

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:

1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập;

2. Trích lập các quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định;

3. Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo nguyên tắc sau dây:

a) Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm;

b) Phần còn lại được chia theo vốn góp;

c) Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định;

4. Thu nhập đã phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên là tài sản thuộc sở hữu của thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quản lý, sử dụng theo thỏa thuận với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã".

Như vậy, sau khi hoàn thành các khoản thuế, phí hay nghĩa vụ tài chính khác thì đối với thu nhập của hợp tác xã lúc này các bạn có thể dùng để trích lập quỹ đầu tư và các quỹ khác, sau đó khoản thu nhập còn lại thì sẽ được phân phối cho từng thành viên dựa trên cơ sở công sức đóng góp, và tỉ lệ vốn góp của từng thành viên.

Đối với thủ tục thành lập hợp tác xã, bạn và những người thành lập khác phải chuẩn bị một bộ hồ sơ trong đó có:

- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;
- Điều lệ của hợp tác xã;
- Số lượng xã viên hợp tác xã ; danh sách Ban quản trị hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu HTXDS .
- Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã;
- Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

Những điều cần lưu ý: Bạn có thể xem xét và thành lập kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Tham khảo bài viết liên quan:

Đăng kí thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH ?

Tư vấn lập hồ sơ thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp