Nhưng bên em lại có hai con dấu địa chỉ giống nhau, 1 cái có tên công ty, mã số thuế, cái còn lại chỉ có địa chỉ. dấu đăng ký với cơ quan thuế là dấu chỉ có địa chỉ, không có tên công ty. Kế toán bên em đã đóng nhầm con dấu có cả tên công ty, địa chỉ, mã số thuế lên toàn bộ hóa đơn tháng 5, tháng 6. vậy giờ bên em phải làm những gì ạ? Và bên em có bị phạt không?
Mong luật sư giải đáp, xin chân thành cảm ơn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn đóng nhầm con dấu cũ lên hóa đơn thuế?

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung phân tích:

Được biết trong tháng 1/2015 Công ty bạn có thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, trong khi đó đã in sẵn nhiều hóa đơn ở địa chỉ cũ, công ty bạn đã trình công văn và xin được sử dụng hóa đơn đã đặt in và tiến hành đóng con dấu địa chỉ mới vào phía bên địa chỉ cũ.Nhưng bên bạn lại có hai con dấu địa chỉ giống nhau, 1 cái có tên công ty, mã số thuế, cái còn lại chỉ có địa chỉ. Dấu đăng ký với cơ quan thuế là dấu chỉ có địa chỉ, không có tên công ty. Kế toán bên bạn đã đóng nhầm con dấu có cả tên công ty, địa chỉ, mã số thuế lên toàn bộ hóa đơn tháng 5, tháng 6. Trường hợp của Công ty bạn chúng tôi tư vấn  như sau:
 
Theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định sử dụng hóa đơn thuế khi có thay đổi địa chỉ Công ty như sau:
+ Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
+ Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
 
Như vây,   Khi Công ty bạn thay đổi địa chỉ kinh doanh, công ty bạn đã trình công văn và xin được sử dụng nhiều hóa đơn đã in sẵn ở địa chỉ cũ và tiến hành đóng con dấu địa chỉ mới vào phía bên địa chỉ cũ. Vậy khi thực hiện xuất hóa đơn thì Công ty bạn  có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) .Và  bên bạn lại có hai con dấu địa chỉ giống nhau, 1 cái có tên công ty, mã số thuế, cái còn lại chỉ có địa chỉ. dấu đăng ký với cơ quan thuế là dấu chỉ có địa chỉ, không có tên công ty.Kế toán bên bạn đã đóng nhầm con dấu có cả tên công ty, địa chỉ, mã số thuế lên toàn bộ hóa đơn tháng 5, tháng 6. Xét thấy kế toán đã đóng một lúc 2 con dấu lên hóa đơn khi công ty đã thay đổi địa chỉ công ty. Vì vậy bên Công ty bạn không vi phạm gì và chỉ cần phải lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn,  thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
 
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.