Khi nộp phí quản lý thì tổng công ty đã xuất hóa đơn cho bên công ty em và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho cơ quan thuế nơi tổng công ty đóng trụ sở, và trong hợp đồng giao khoán cũng quy định cụ thể công ty em sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động của chi nhánh như lãi lỗ, ngoài khoản phí quản lý phải nộp về tổng công ty hàng tháng thì chi nhánh em không phải đóng bất kỳ khoản nào cho tổng công ty.

Em cảm ơn! 

Người gửi: H

Câu hỏi đang được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn đóng thuế của công ty con cho công ty mẹ.

Luật sư tư vấn luật thuế gọi:1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý: 

- Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP qui định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Do bạn không nêu rõ nội dung cần tư vấn nên không thể tư vấn cụ thể cho bạn. Tuy nhiên nguồn chi nộp cho tổng công ty sẽ không được trừ thi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ vào điểm 2.13 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP qui định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:...

2.13. Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên."

Do đó, với trường hợp hàng tháng chi nhánh của bạn sẽ trích một khoản phí nộp về cho tổng công ty gọi là phí quản lý thì khoản phí này sẽ không được gọi là chi phí được trừ để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Để xem xét các khoản chi được qui định là chi phí được trừ công ty bạn có thể xem xét qui định của Luật Thuế thu nhập doanh  nghiệp, Nghị định 218/2013/NĐ-CP;  khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP qui định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp