Vì công ty họ cần mua hoá đơn lẻ (Doanh thu trên 100 triệu/năm) nên tôi lên cơ quan thuế làm thủ tục thì họ bảo tôi bổ sung ngành nghề kinh doanh là cho thuê nhà xưởng và làm tờ khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Qua tìm hiểu trên mạng thì tôi đang phân vân giữa việc tôi phải nộp thuế môn bài của năm 2014 và 2015, 2016 hay tôi chỉ phải nộp thuế môn bài từ nửa năm 2015 và năm 2016? Và mức phạt chậm nộp tờ khai đăng ký mã số thuế, tờ khai thuế môn bài là bao nhiêu ? Mong nhận được tư vấn của luật sư.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời được biên tập từ chuyên mụcTư vấn pháp luật thuếcủa công ty Luật Minh Khuê.

>>Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật thuếgọi1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp luật:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày  10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014­­ và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về  thuế 

Nội dung phân tích:

Thứ nhất, vấn đề bạn hỏi: bạn phải nộp thuế môn bài của năm 2014 và 2015, 2016 hay chỉ phải nộp thuế môn bài từ nửa năm 2015 và năm 2016.

Thuế môn bài với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh (Theo công văn Số: 1263/TCT-KK của Tổng cục thuế ngày 18/04/2013): Người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừngkinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

 - Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh. Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

 -Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất. Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm. Như vậy với quy định trên nếu trước khi bạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tức là vào thời điểm ban đầu bạn đăng ký sản xuất tăm hương, nếu bạn thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thì bạn vẫn việc nộp thuế môn bài sẽ được thực hiện như sau:  nếu bạn đăng ký kinh doanh này trong thời hạn 6 tháng đầu năm 2014 bạn sẽ phải nộp thuế môn bài của cả năm 2014, nếu bạn đăng ký kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm thì chỉ phải đóng 50% thuế môn bài của năm 2014. Trường hợp có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì bạn không phải kê khai và nộp thuế môn bài. Như vậy việc đóng thuế môn bài năm 2014 sẽ được tính trên cơ sở phân tích nêu trên, theo đó bạn có thể xác định việc có phải nộp thuế môn bài trong năm 2014 hay không.

Đối với việc nộp thuế môn bài năm 2015 sau khi bạn đã đăng ký thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh thì do thời điểm bạn được cấp giấy đăng ký kinh doanh mới và bắt đầu kinh doanh cho thuê nhà xưởng (11/2015) là vào 6 tháng cuối năm nên bạn sẽ chỉ phải đóng 50% thuế môn bài cho năm 2015. Riêng năm 2016 bạn vẫn tiếp tục kinh doanh phải đóng 100% thuế môn bài cho cả năm 2016.

Thứ hai, vấn đề bạn hỏi: mức phạt chậm nộp tờ khai đăng ký mã số thuế, tờ khai thuế môn bài là bao nhiêu? Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày  10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014­­ và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về  thuế  thì:

"Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

- Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi".

Do bạn đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nên nếu bạn chậm nộp tờ khai thuế cũng như tờ khai đăng ký mã số thuế thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế theo đó:

Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm”.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.                                  
Bộ phận Tư vấn pháp luật thuế.