Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với yêu cầu của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Điều 4 Luật thi hành án dân sự thì bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Do đó, khi đã có bản án của tòa, chồng bạn có nghĩa vụ phải nghiêm túc thực hiện các quyết định trong bản án của tòa.

>> Xem thêm:  Tư vấn về hợp đồng vay tài sản và nghĩa vụ trả nợ ?

Theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự :"

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án."

Cũng theo Luật thi hành án dân sự quy định về quyền yêu cầu thi hành án thì người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án theo Điều 7 Luật thi hành án dân sự. Vì thế, khi chồng bạn không thực hiện bản án của tòa, bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện các biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích cho mình.

Trường hợp bạn nêu, nếu sau khi bản án, quyết định của tòa án về việc giải quyết vấn đề ly hôn và việc cấp dưỡng nuôi con đã có hiệu lực pháp luật nhưng người phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành án (cấp dưỡng nuôi con) hoặc thi hành không đầy đủ thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án đối với bản án, quyết định của tòa án.

Về đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây theo quy định tại điều 31 Luật thi hành án dân sự: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; Nội dung yêu cầu thi hành án; Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ;  Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, chồng bạn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu không thực hiện, bạn có thể yêu cầu thi hành án theo như nội dung chúng tôi tư vấn trên đây.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Có phải bồi thường chi phí đào tạo nghiên cứu sinh ?