Theo thỏa thuận thanh lý hợp đồng, bên A – Công ty cổ phần Giống cây trồng ABC còn nợ bên B ....000.000 đồng.

Đưa ra cách giải quyết để bên A không phải trả lại số tiền này?

>> Luật sư tư vấn luật về soạn thảo hợp đồng trực tuyến gọi số:  1900.6162

Yêu cầu khách hàng cung cấp các văn bản liên quan đến chất lượng vùng sản xuất, nhật ký ghi lại cụ thể quá trình sản xuất giống lúa lai VL20 từ khi làm đất đến kết thúc thu hoạch.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng.

PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ