Thành viên C đã không nhất trí với quyết định của cuộc họp của hội đồng thành viên về việc sáp nhập đó. Tuy nhiên quyết định sáp nhập vẫn cứ được thông qua một cách hợp pháp, do dó thành viên C làm đơn yêu cầu công ty Bắc Hà mua lại phần vốn góp của mình. Vậy việc thành viên C yêu cầu công ty Bắc Hà mua lại phần vốn góp của mình trong trường hợp trên có hợp pháp không? Vì sao?

Tình huống bổ sung: Gỉa sử yêu cầu trên cảu C không được công ty Bắc Hà chập nhận, C làm đơn kiện ra tòa. Vậy hãy cho biết tòa nào có thẩm quyền giả quyết tranh chấp trên? 
Tình huống bổ sung: giả sử tranh chấp trên được Tòa Kinh Tế TAND tỉnh Bắc Giang xét xử theo thủ tục sơ thẩm, không đồng ý với toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án kinh tế tỉnh Bắc Giang tuyên. Ngày 20/12/2008 Công ty TNHH Bắc Hà đã làm đơn kháng cáo đói với toàn bộ bản án sơ thẩm nói trên. Vậy hãy xác định thẩm quyền xét xử theo phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm đó?
Người gửi: Nhung Nguyễn
 

Trả lời:

Chào bạn . cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thư mục hỏi đáp của công ty chúng tôi

Câu hỏi của bạn được trả lời như sau :

Thứ nhất việc thành viên C yêu cầu công ty Bắc Hà mua lại phần vốn góp của mình trong trường hợp này là đúng pháp luật theo quy định tại điều 43 luật doanh nghiệp 2005.

Điều 43. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Thứ 2 :  Theo quy định điều 29 và 33 luật Doanh nghiệp thì vụ việc này thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang có thẩm quyền giải quyết .

Thứ 3 : Nếu tòa kinh tế tòa án Bắc Giang xét xử sơ thẩm vụ việc đó mà không đồng ý với bản án sơ thẩm đó thì cơ quan có thẩm quyền phúc thẩm bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật trên là Tòa Kinh Tế - Tòa Án Nhân Dân tối cao theo quy định Điều 242 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự.

Tham khảo văn bản pháp luật:

>> Click tải luật doanh nghiệp năm 2005;

>> Tải luật sửa đổi, bổ sung luật tố tụng dân sự năm 2011;

Trân trọng./.

PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

----------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: