Tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ luật sư
Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: lynhu...@gmail.com

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

 

Luật sư tư vấn đất đaigọi: 1900.1975

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

 

Cơ sở pháp luật:

Bộ Luật dân sự 2005

Nội dung trả lời:

Việc chia tài sản cho con của bố bạn mà không có di chúc

Việc chia tài sản của bố bạn như vậy sẽ không được pháp luật công nhận, kể cả việc chia tài sản đó dưới hình thức họp mặt gia đình hay phân chia di sản có sự đồng ý của các thành viên trong gia đình vì pháp luật chỉ công nhận việc phân chia tài sản dưới hình thức lập di chúc.Và khi lập di chúc thì pháp luật sẽ chỉ công nhận các hình thức của di chúc sau đây theo quy định tại các điều 649, 650 và 651 BLDS 2005 cụ thể như sau:

Điều 649.Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình.

Điều 650. Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Điều 651. Di chúc miệng

1. Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

2. Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Như vậy, việc chia di sản cho các con của bố bạn là không hợp pháp
Việc đòi lại đất đai từ anh trai bạn
Bạn và các anh em còn lại hoàn toàn có quyền đòi lại mảnh đất của bố bạn mà anh bạn đã chiếm hữu trái phép khi anh bạn không phải là người được hưởng toàn bộ số đất của bố bạn sau khi bố bạn chết. 
- Bạn cùng các anh chị em của bạn có thể yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật phần di sản của bố bạn theo quy định tại điều 676 BLDS 2005 về các hàng thừa kế theo pháp luật:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Căn cứ theo quy định trên thì phần di sản để lại của bố bạn (mảnh đất) sẽ được chia đều cho các người con của bố bạn chứ không ai có quyền được hưởng toàn bộ di sản thừa kế và anh bạn cũng chỉ được hưởng phần di sản bằng phần với bạn và các người con còn lại thôi chứ không được hưởng toàn bộ di sản là mảnh đất của bố bạn. Căn cứ điều trên thì bạn và các anh chị của bạn hoàn toàn có quyền đòi lại phần tài sản mà mình được thừa kế 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.