Sau khi hốt hụi xong thì bên B có ý định quịt hụi (Không đóng hụi hằng kỳ). Đến tháng 5/2013 thì mãn hụi. Hiện tôi đang giữ giấy chồng hụi và bản cam kết sẽ đóng hết tất cả số tiền còn lại của bên B.

Tôi nhờ luật sư tư vấn giúp tôi một số vấn đề như sau:

1/Hụi đến tháng 5/2013 mới mãn, vậy bây giờ tôi có thể làm đơn khởi kiện ra tòa được không?

2/Giấy chồng hụi không có chữ ký của bên B, chỉ có giấy cam kết là có chữ ký của bên B. Vậy tôi có đủ cơ sở để lấy lại số tiền bên B chưa đóng hụi chết không?

Tiền lãi trả chậm của phần hụi chết được tính như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Lê Minh Tú

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời.

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi! Với những thắc mắc của bạn tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

1/Hụi đến tháng 5/2013 mới mãn, vậy bây giờ tôi có thể làm đơn khởi kiện ra tòa được không?

 Theo qui định trong nghị định 144/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hụi, họ biệu phường thì phường hụi của bạn thuộc họ không có lãi. Điều 11, Nghị định 144/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hụi, họ biệu phường qui định như sau:

“Họ không có lãi là họ mà theo sự thoả thuận giữa những người tham gia họ, thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ.”

 Nghĩa vụ đóng hụi hằng kỳ của bên B là nghĩa vụ dân sự mà bên B buộc phải thực hiện. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn bên B không nộp đóng họ hằng kỳ tuy nhiên tới tháng 5/2013 mới hết hạn họ bạn chưa thể khởi kiện bên B ra tòa án ngay được mặc dù bên B không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi. Bởi lẽ điều 11, Nghị định 144/2006/NĐ-CP qui định thành viên đã lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ. Như vậy chỉ khi hết hạn họ mà bên B không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình- nghĩa vụ đóng họ bạn mới có thể khởi kiện bên B ra tòa án về việc bên B không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi.  

2/Giấy chồng hụi không có chữ ký của bên B, chỉ có giấy cam kết là có chữ ký của bên B. Vậy tôi có đủ cơ sở để lấy lại số tiền bên B chưa đóng hụi chết không?

Tiền lãi trả chậm của phần hụi chết được tính như thế nào?

Mặc dù giấy chồng hụi không có chữ ký của bên B nhưng giấy cam kết là có chữ ký của bên B. Bạn hoàn toàn có thể đòi được nợ từ bên B. Bởi lẽ giấy cam kết chính là bằng chứng chứng minh bên B chưa thực hiện nghĩa vụ đóng huị của mình rồi. Nếu bạn khởi kiện bên B ra tòa án thì kèm theo đơn khởi kiện bạn sẽ phải cung cấp cho tòa án những chứng cứ chứng minh việc bên B chưa thực hiện nghĩa vụ đóng hụi đó chính là bản cam kết sẽ đóng hụi của bên B, giấy chồng hụi để thống kê nghĩa vụ mà bên B phải thực hiện là bao nhiêu.

Đối với tiền lãi trả chậm của phần hụi chết sẽ được tính như sau;

Khoản 2, điều 305, Bộ Luật dân sự 2005 qui định:

“2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác và pháp luật có qui định khác”

Theo qui định trên thì bên B là bên có nghĩa vụ phải nộp số tiền hụi nhưng bên B không chịu thực hiện nghĩa vụ đó của mình chính vì vậy số tiền lãi của phần hụi chết này sẽ do bên B trả. Nếu các bên không có thỏa thuận khác về việc tính tiền lãi đối với phần hụi chết này thì tiền lãi đó sẽ được tính theo lãi suất ngân hàng tại thời điểm mà bên B chậm thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hụi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê