Đến nay ông nội em mất đi thì chú em muốn giành quyền sở hữu mảnh đất đó và đem bán cho người khác. Vậy gia đình em có cơ sở để gửi đơn thưa kiện dành lại mảnh đất đó hay không? Biên bản đã ký kết giữa các anh chị em của bố em có hiệu lực không?

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ  pháp lý:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư giải quyết các tranh chấp về thừa kế

Bộ luật dân sự năm 2005

- Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

- Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung 2011

2. Nội dung trả lời:

2.1. Hiệu lực của biên bản họp gia đình

Điều 121 BLDS quy định:

"Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự."

Điều 124 BLDS quy định về hình thức giao dịch dân sự:

"1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó."

Như vậy, theo quy định trên thì biên bản họp gia đình sẽ là một giao dịch dân sự. Vì vậy, đối với trường hơp của bạn, biên bản họp gia đình cần phải được lập bằng văn bản và có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì biên bản họp gia đình đó mới có hiệu lực pháp luật. 

Điều 134 BLDS quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức:

"Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu."

Do biên bản họp gia đình của bạn chỉ có chữ ký các thành viên nên theo quy định tại Điều 134 thì biên bản họp gia đình của gia đình bạn vô hiệu (không có hiệu lực pháp luật).

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật về quyền thừa kế

Biên bản họp gia đình thống nhất phân chia tiền đất đai bán được và nhượng lại quyền sở hữu ngôi nhà đang ở cho bố bạn không có hiệu lực pháp luật.

2. Khởi kiện chia thừa kế

Điều 25 BLTTDS về những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án:

"1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.

3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.

4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Bộ luật này.

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

10. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

11. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

12. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.”

Khoản 1 Điều 33 BLTTDS quy định về thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

"a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Bộ luật này."

Như vậy, trong trường hợp này, nếu chưa hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế của ông bạn (10 năm) thì bạn có thể khởi kiện chia thừa kế và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của bạn là Tòa án nhân dân cấp huyện.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê